Minibüs Hattının iptal edilmesi sebebi ile mülkiyet Hakkının İhlaline ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Tunceli Belediye Encümeninin 5/11/1987 tarihli kararı ile Belediyenin belirlediği güzergâhta bedeli karşılığında şehir içi yolcu taşımacılığı için beş kişiye minibüs hattı tahsis...

Mal kaçırmak kastı ile 3.kişiye yapılan işleme karşı Tasarrufun iptali davasına ilişkin Emsal Yargıtay...

T.C YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2015/ 13560 Karar: 2018 / 1437 Karar Tarihi: 28.02.2018YARGITAY KARARIMAHKEMESİ:Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan...

Askerin İntihar Olayıyla İlgili Etkili Soruşturma Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmesi

Olaylar Başvurucunun oğlu (M.K.) sözleşmeli piyade er olarak askerlik görevini ifa ederken ateşli silah yaralanması sonrasında helikopterle kaldırıldığı hastanede...

Kurum zararı Müteselsil Sorumluluk Faili Meçhul Kişiler Emsal İçtihat

Y 10. HD E. 2018/408 K. 2019/8231 T. 06.11.2019 KURUM ZARARI • MÜTESELSİL SORUMLULUKFAİLİ MEÇHUL KİŞİLERÖZET: 6098 sayılı Türk...

Haciz İhnarnamelerine karşı Menfi Tesbit Davası

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2012/85 K. 2012/3028

Kıdem Tazminatı Hesabı Asgari Geçim İndirimine ilişkin Emsal HGK

ÖZET: Kıdem tazminatının işçinin en son aldığı brüt ücret üzerinden hesaplanacağı yerleşik Yargıtay uygulamasıdır. İşçiye istikrarlı bir şekilde ödenen "yol, yemek, ikramiye"...

Mahkemelere sunulan dilekçelerin uygunsuz ve saygısız öğeler içermesine ilişkin bir kaç emsal içtihat

HD., E. 2012/4632 K. 2012/8811 T. 2.4.2012 Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen...

TSK Personeline ilişkin Kanun Teklifi Yasalaştı

Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Türk Silahlı...

Hisse devrinin iptaline ilişkin içtihat..

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi 2013/11162 e 2014/304k sayılı karar Taraflar arasında görülen davada Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 07/03/2013...

İŞ Sözleşmesi, bağımlılık Unsuru ve Ücretin 3.kişilerce ödenmesi hakkında içtihat

ÖZET: Davalının sahibi olduğu iş merkezinin aidatlarını para makbuzuyla toplayan davacı ile davalı arasında İş Kanunu kapsamı nda hizmet sözleşmesi...
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.