Noterler, Parti üyesi olabilir mi?

0
81

NOTERLER SİYASİ PARTİ ÜYESİ OLABİLİR Mİ?
Ak Parti Bafra İlçe Başkanı Av ibrahim Semiz in Sinop Durağan ilçesine Noter olarak atanması ve akabinde siyasi görevine de devam edeceğini açıklaması ulusal basına konu olmuştu.. Konu kamu görev i sayılan noterin bir siyasi parti üyeliği olabilir mi? Ya da parti Başkanlığı gibi temsil noktasında bulunabilr mi? Eski yasalara göre hemen cevap vermeye kalkarsak yanıtımız olumsuz olur. Ama tarafsız bildiğimiz cumhurbaskanın dahi bir parti genel başkanı olarak en üst temsil noktasında bulunduğunu düşünürsek yanılgımız hemen ortaya çıkar .. Noterler in herhangi bir siyasi partiye üye olup olamayacakları Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne görüş olarak sorulmuştur.. 28.1 2000 tarih 06.1.2000trih ve 251 sayılı yazıda “Bilindiği gibi Anayasa 135. Madde de yapılan değişiklikle kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının siyaset yapma yasağı kaldırılmıştır.. Bu kurluşların, siyasi sayulabilecek amaçlarını karşışayan faaliyette bulunabilecekleri, bu kapsam dışında çıkan faaliyet le ri hakkında yapılacak işlemler hüküm altına alınmıştır.. Ayrıca bu kuruluşların organlarının seöiiminde siyasi partilerin aday göstermeyecekleri hususuda hukme bağlanarak, siyasetin bu kurumlar üzerinde etkili olmaaları engellenmiştir.. Anayasanın 135 maddesine uyym sağlamak üzere kurumların kendi kanunlarında da değişikliklere gidilmiş 4276 sayılı kanunla 1512 sayılı noterlik kanunu 50 maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.. Böylece ikinci fılra da bulunan “Noterler siyasi partilere üye olama z” hükmü kaldırılmıştır ..
Yine 2820 sayılı Siyasi Partiler yasası11. Maddesinde kimlerin siyasi Parti le re üye olabileceği hususu ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Buna 18 yaşını dolduran medeni ve siyasi haklarını kullanma ehliyetine sahip her Türk vatandaşı (ikinci fıkrada belirtilen istisnalar hariç) bir siyasi partiye üye olabilir. Ayrıca aynı kanunun 19.ve 20 maddedeki şartları taşıyan üyelerin siyasi paeti il ve ilçe başkanı olmaları da mümkündür..
Bu itibarla noterleein siyasi paeti üyelipi hakkında herhabgi bir engel olmadıgını düşünülmediği yazı da belirtilmiştir..

Paylaş
Önceki İçerikNoterliklerde “parmak izli”Yeni Dönem
Sonraki İçerikMakul Süre Taahhütnamesi
İbrahim Halil Eroğlu
AJANS 3C isimli aylık hukuk bülteni çıkardı. FİKİR KULUBÜ isimli kitabı var. www.sende yaz.net te şiirve makale tarzı yazıları bulunmakta çeşitli yerel gazete ve meslek dergilerinde yazı ve makaleleri vardır. www.iheroglu.com adresinde hikaye-makale ve yaşam koçlugu hakkında yazıları bulunmaktadır. Uzun Köprü Lisesi Gaziantep Atatürk Lisesi Ankara hukuk fakülteinde okudu Dernek ve parti yöneticilikleinde bulundu.Futbol masa tenisi ve tenis oynuyor.