ÇİFTÇİ NASIL DÜZÜLÜR?

0
28

Hırsıza kilit tutmaz.. Hırsıza beyler de borçludur… Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır.. Tan yeri ağarır hırısızn gözü kararır… Hırsız sabıka kolekyoneridir..
Milletler, tarih boyunca deneyimlemelerini, özet olarak veciz sözlerle gelecek nesillere aktararak, bir kültür birikimi oluşturur.. Biz bunlara atasözü diyoruz.. Yazılmış kitaplar, Nobel ödülü almış eserler de yazan bellidir.. Ama atasözünün söyleyeni ya da yazanı belli olmaz anonimdir.Sahibi tüm millettir..
Kooperatifleşme, sermaye birikimi olmayan kimselerin emek, ürün, hizmet yada küçük miktarlı para birikimleri ile önlerini açmak bir kısım kamusal mali yükümlülüklerden arındırılmış olarak, doğrudan desteklemelerle yada düşük oranlı uygulanan faiz lerle varlıklarına güç katılmak istenmiştir..
Mesela konut edinmek için toplu bir paranız yoktur.. Belirlenen sayıdaki kişiler, bir araya gelir düşük miktarlı birikimleri bir hesapta toplar, arsa edinirsiniz.. Proje parası vermeden belediyeden edindiğiniz tip projelerle desteklenirsiniz, kdvsiz mal ve hizmet alırsınız Ortayabir kaç sene sonra bu orgazasyonun eseri ortaya çıkar ve biriniz bu sayede bin olur,HIRSIZLIK YOKSA.. Yöneticiler hırsızsa.. Çocuklar doğar, ilkokula başlar, üniversiteyi bitirir.. siz hala ufak ufak ödersiniz ama hırsız yöneticileriniz, doymadıkları için bu ödemelerin sonu gelmez..
Toprak üretimi olmazsa, sanayi üretimi olmaz.. Ana kuralımız bu.. Rönesans la Avrupa bizden. Önce tanıştı. Bizden önce sanayi ve fikri devrimleri yaşadılar. AÇLIK SEFALET VE KANLA , bizden önce tanıştıkları için deneyimlemelerinin iyi kısımlarını almak zorundayız..Bunlardan en önemlisi çiftçinin doğrudan korunarak, eti sütü bizden ucuz neden yiyorlar? Sorusuna verilecek cevap gerekçesidir. 1 tane bugday tanesinden 10 tane alıyorsun ama geçinemiyorsun..Bir karpuz Çekirdeği ediyorsun en az 5 tane alıyorsun ama orta para yok.. Bir koyundan iki kuzu alıyorsun en az 90 gün sütünü satıyorsun sırtından borç küfesi eksi olmuyor.. ..Avrupalı çiftçi, bir üretiyor sadece çiçek ihracındam 50 milyar dolar kazanıyor rahat mı rahat.. Rahatlama toprak da başlar..
Sistem doğrudan hırsızlığı engellemeye yönelik olduğu gibi doğrudan ürün desteği ile de geçim derdi olmayan üreticidir..Devlet, bunun için biz de ne yapmış bir kısım kooperatiflerin kuruluşunu sağlamış özel kanunlar çıkartmıştır.
Kooperatifleşme, çiftçinin demirbaş edinmesi, ürün verimliği için gübre edinmesi, trakörüne mazot alması için öngörülmüş Tarm kredi, süt birliği, damızlık birliği gibi vergilerden arındırılmış bir kısım özel kanunlarla Çiftçiyi desteklemek, için kurulmuş kooperatiflerimizn olduğunu biliyoruz. Ama buna ragmen çiftçi üretemiyor.. Üretsede kazanamıyor. İntikalen gelen varlıkları bile icrada haraç mezat satılarak köyden kente göçün fitili ateşlenirken 500 TL gibi düşük bağlanan yaşlı sakat maasları ile üretemez yaslılar evine dönüşen köyler, veremden beter “üretememe hastalığına” düçar bırakılıyor.. Neden? Yöneticilerimizin Bilmezliklerinden mi yoksa bildikleri daha çok şeyler olduğundan mı?
Mesela basından öğrendiğimize göre bir kooperatifin genel müdürü, 180 bin tl maaş alıyor. Bölge müdürleri de rayiç in üzerinde çok alıyorlar sa lojman makam aracı ve tefrişat giderleri varsa bu kooperatif batar mı? Batmaz.. 800000 üyesi olan bir kooperatif, 100 ortaklı bir kooperatif bile 5 kişilik yönetimi yıllarca besliyorsa, 800 bin ortak bir genel müdürle bir kaç bölge müdürünü mü besleyemeyecek? .
Düzen hırsızlık olursa, yüksek maaşlar sadece deve de tüy dür..
Çifççi için özel olarak kanunlarla kurulmuş kooperatiflerde Hırsızlık sistematik olarak nasıl işliyor..? Yaşanmış bir süt ve yem kooperatifin hırsızlık modelleri ile ilgili tesbitlerimiz şunlardır;
1-Kooperatif baskanı, emir ve talimat ile piyasadan mali sicili bozuk olduğundan, ürün alamayan 3.kişilere ürün temin eder.. Ürün 3. Kişi tarafından ödenmezse, kooperatifdeki yem ile açıktan belgesiz teslim ile parçalı şekilde ödenir.. Borçlu borçunu ödediği için alacaklı alacagını tahsil ettiği için başkan da kestiği harac kadar gelir aldığı için mesut ve bahtiyardır.. Üye, stok saymadıktan sonra mal srokda gözükeceğinden, kendisinin düzüldüğünden haberi olmayacaktır.. Aradaki boşluk zaman içinde faiz geliri ile kapatılacaktır..
2-Kooperatif başkan ya da yardımcısı, bizzat kendisine yada 1.derece yakınına yem sevkini yaptırır.. Sevk Koçanına İşletmez yada koçandan kendisine ait olan kısmı yırtmak sureti ile yok eder.. Zavallı üye çiftçi de sabahın köründe biraz daha fazla üretip, borçtan kurtulmak için farkında olmadan açık kapamaya çalışır..Dayı orada malı götürmüştür..
3-Düzenli ödemesi olsa bile üye çiftçinin üzerinden misalen ayda 100 çuval yem çekiyorsa, adamın haberi olmadan onun üzerinden 50 çuval 100 çuval gibi yem diğer 3. kişiye teslim edilir.. Adamın kendi üzerinden yapılan, haksız kazançların farkında bile olmaz..
4-Süt Güğümleri 40 litre üzerinden hesap görür.. Ama sıkma dolan yada boğaz seviyesini geçen güğüm baş ı bir litre 2 litre fazlalıkları ay sonunda ortaya bir yekun çıkar..Bu yekun hiç süt vermeyen baskanın gösterdiği kişi üzerine süt olarak yazılır..
5-Fatura üzerinden üye mahsuplaşması gibi gösterilen denkleştirme faaliyetleri sadece yapılan hırsızlık boyutunu örtüleme faaliyetidir..
Görüldüğü gibi kevgire dönen, çiftçi destek birimlerini, geçim kaynağı yapan yavuz hırsız asıl ev sahibi çiftçinin üzerinden milyarları götürüyor.. El taşı ile el kuşu vuranlar birde iyilik sahibi gibi davranıyorlar.. İti izi at izi karışmış ve “çiftçinin, emek ürün hırsızları” üretmeden, üretime katkı sağlamadan devasa gelirin sahibi olmaktadır.. Bangladeş’den pirinç Meksika dan mercimek,MISIR dan soğan getirerek kıpti çocuklara destekleyen hükümetimize sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim!

TORUN HALİLİ

Paylaş
Önceki İçerikKABOTAJI UNUTMA..
Sonraki İçerikKötü Yönetim de İhanete Giden Yolun Gizli Döşenmiş TAŞLARINDAN DIR
İbrahim Halil Eroğlu
AJANS 3C isimli aylık hukuk bülteni çıkardı. FİKİR KULUBÜ isimli kitabı var. www.sende yaz.net te şiirve makale tarzı yazıları bulunmakta çeşitli yerel gazete ve meslek dergilerinde yazı ve makaleleri vardır. www.iheroglu.com adresinde hikaye-makale ve yaşam koçlugu hakkında yazıları bulunmaktadır. Uzun Köprü Lisesi Gaziantep Atatürk Lisesi Ankara hukuk fakülteinde okudu Dernek ve parti yöneticilikleinde bulundu.Futbol masa tenisi ve tenis oynuyor.