Kubbealtı Toplatıları

0
29

ADALET KULESİ – TOPKAPI SARAYI
Topkapı Sarayı’ndaki Adalet Kulesi, bugünün bakanlar kurulunun vazifesini gören “Divan-ı Hümayun” toplantılarının tertip edildiği kubbenin üzerinde yükselir. Zaten toplantı salonuna da “Kubbealtı” denilir. Adalet kulesinin en önemli işlevi ise Sultan’ın divan toplantılarına doğrudan katılarak, divan üyelerinin düşüncelerini özgürce ifade etmesine sebep olmaktansa, toplantıları Adalet Kulesi’nden Kubbealtı’na açılan bir pencereden izlenmesini sağlamaktır. Sultan harem bölgesinden açılan bir kapıdan girerek Adalet Kulesindeki bir odaya ulaşıyor, kafes arkasında olduğu için kendisini göremeyen divan üyelerinin konuşmalarını dinliyordu. Sultan tüm toplantılara katılmıyordu belki ama Sultan’ın ne zaman katılıp ne zaman katılmayacağı divan üyeleri tarafından bilinmediği için, kemal-i ciddiyet ile toplantı icra ediliyordu. Sultan da divanda konuşulanlara müdahale etmiyordu.
Hem divan üyelerinin özgürce fikir beyan edip tartışabilmesine, hem de bu işi ciddiyet içinde yapabilmesine olanak sağlayan bu kuleye Sultan’ın girdiği kapının üzerinde ne yazıyordu biliyor musunuz?
“Bir saat adaletle hükmetmek, yetmiş sene nafile ibadetten hayırlıdır.”
Sultan, idare ettiği toprakların yönetildiği bu odaya işte bu Hadis-i Şerifi okuyarak giriyordu. Adil yönetime olan bu hassasiyet vesilesiyle asırlarca bu kadar geniş coğrafyaya hâkim olmak nasip olmuştu.