Yolmaya Devam

0
200


Mercimek buğday arpa gibi ürünleri toplama işlemine yolma denirdi.. Biçerdöverler çıkmadan evvel yolmacılar vardı..BİÇERDÖĞERİN YAPTIĞI İŞİ, YOLARAK onlar yapardı.. Sonra atın etrafında döndüğü döğerlerle, mahsul sapların dan ayrılır. Rüzgara savurma ile de asıl ürünü olan mercimek buğday yada arpa ortaya çıkardı.. Yolma ve yolmacılık işi böyle şeref ve emek isteyen bir işdi..
Gelişen teknoloji yolma tarımsal fallşyetini ortadan kaldırdı.. Ama yolma eylemi hala var.. Yolma şimdi yine var ama Ürünün adı değişti. PARA OLDU.. Sen önceden arpa için yaptığın ve köye gelen çerçilerle değişim aracı olarak kullandığın arpanın paraya dönüş hızı 1 sene sürerdi.. Ama gelişen teknoloji hiç üretmeyen, üretiminde katkısı olmayan kişilerin, Nasıl yolma işlemi ile paraya ışık hızı ile kavuştukşarına dinleyerek şahit oluyoruz.. Adam otel yapıyor, marina işletiyor.. Sen geliyorsun yolma yapıyorsun sonra da yetmez deyip hepsine konuyorsun.. Yani formül belli “SEN KAZAN, BEN SENDEN ALIRIM”Tabı rıza ile Zorlama şantaj tehdit korkutma gibi görünmez suç unsurlarını saymazsak alış veriş de diyebiliriz..
” Kazan Kazan” anlayışı bir kadını kötü yola düşürür.. Evrensel bir ilke niteliği taşımaz.. Devlet yönetirken, devletin bir takım faaliyetleri asla kazanmak adına değil kaybetmek adına yapılır. Yaptığınız sosyal yardım bütçeye külfettir..Kimsesiz bakıma muntaçların sağlık giderleri bütçenin gider hamlesini şişirir.. Ama devlet olmanın sosyal devlet olmanın gereğidir.. Hep kazan kazan diye devlet yönetirsen, kazanmaya programlanmış bir kadının ilerlemek için her yolu denemek de beis görmemesi arasında fark olmaz.. Üniversite de sınıf geçmek için hocasına. Kur yapan, , başrol kapmak için yönetmen tavlayan , bir üst pozisyonu kapmak için patrona yaltaklık yapan bir kadının düştüğü onursuzluk hali ile hiç bir fark yoktur..
Bakansın ama başkasının malına parasına bakan haline dönüşmüşsen, bakanlığın bitmiş demektir.. Görevini kullanarak bir suç işlersen, ağırlaştırıcı etken olarak yaptırımı göze almışsın demektir..
Sedat Bey, Mahkeme Başkanı,pulu bir araba değerinde olan x5 i ve Bodrum tatili ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmuştur.. Kirlilik ihbarı ve iması gerçeklik değeri ancak bir soruşturma ile ortaya çıkar.. Yine Veysi isimli TV programcısı olarak cıkıp tüm toplumu ve gerçekleri yanıltma ima ve ifadesi soruşturmayı gerekli kılar. Salt diksiyon ve düzgün fizyonomi 1 dirhem bile olsa ayıp örtmeye yetmez.. Israrla üzerinde durup mobbingle intihar ettirildiği belirtilen Silivlidie ki Emniyet müdürü, adam öldürme, mülkiyet veşletme gasbı gibi konular, fetö soslu araştırma tehdit ve şantajları ile alan oluşturma olduğu anlaşılmıştır.. Bu ifadelerin gerçek olup olmadıgı ancak meclis soruşturması ile ortaya çıkar.. namuslu kamu görevlilerini fetö mobbingile iş yaptırmaz hale getirildiğini anlıyoruz..
Bu moda ve işletim sistemine dur diyecek birileri vardır,her halde..

TORUN HALİLİ