Balıkesir de Arıcılık Büyükşehir Belediyesi ve Orman İdaresinin katkıları ile ivme kazandı…

0
383

İsmi ile bile markalaşması an meselesi olan Balıkesir, Bal üretiminde 7.sırada bulunsa da ilk sırada yer alan Ordu nun 17.700 Ton bal üretiminin ve 578000 olan kovan sayısının çok gerisinde kalmaktadır.. Bu sebeple daha çok katedilecek mesafe vardır.

Orman idaresi tarafından 2013 yılı içerisinde 714 hektar ‘bal ormanı’ tesis edilmişti.. Bal ormanı uygulaması arıların bir arada kimyasal zehirlerden uzak ve daha sosyal bir ortamda kontrol edilebilir şekilde arının suyu ve florası yuksek ağaç çeşitliliği ile arıcılara hizmet vermektedir.. Balıkesir Arı Yetiştiricileri Birliği ile Gerek büyük şehir belediyesi, gerekse orman idaresi ile ortaklaşa faaliyetlerde bulunmaktadır..Bu bağlam da 2021 yılı Şubat ayı içerisinde ana arı yetiştirme istasyonunda 2100 ahşap kovan dağıtımı yapılmıştır.. 500 Bin TL bütçe Büyükşehir Belediye si tarafından arıcılığın gelişmesi ve markalaşması için ayrılmıştır..Yine Zaman içerisinde orman idaresi ile ‘Arıcılık Çalıştayı’ düzenlenmekte sertifikasyon faaliyetleri profesyonel arıcılığın geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.. Tüm bu faaliyetler,arıcıların sorun ve önerilerini yerinde dinleyip, çözüm üretme, daha fazla üretim sağlanmasına ve kalite artışına da katkı sağlamaktadır..

Balıkesir coğrafyası bulunmaz nitelikleri ile arıcılık için biçilmiş kaftandır. Kuzeyi Karadeniz iklim benzerliği, Batısında Ege İklim özellikleri ile ağac ceşitli ği bakımından mükemmel şartlar taşımaktadır.. Orman Bölge Müdürlüğü, son yıllarda yenilenen orman amenajman planlarına, yeni tesis edilen bal ormanlarını ekledi. Bu konuda benzer uygulamalar, Sadece Antalya bölgesinde 20 ye yakın bal ormanı projesi geliştirilmiş ve bu sayı 170 lere kadar cıkarılması planlanmaktadır.. Aynı projenin markalaşmak isteyen Balıkesir de yapılması gerekir.. Böyle bir projeksiyon, Yeni oluşturulan arıcılık alanları ve Balıkesir’in doğal bitki örtüsü ildeki arıcıları, bal üretiminde ülke liderliğine yükselebilir….

Yöre de ORMANLAR ZENGİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE SAHİPDİR.. Balıkesir’in coğrafi konumu nedeniyle, kuzeyde Bandırma , Kapıdağı ve Gönen civarında Karadeniz iklim karakterini, Ege kıyısında, Edremit, Kazdağı’nın batısı, Madra Dağı’nın güneybatısında Akdeniz iklim karakterini, doğusunda da Dursunbey Alaçam Dağları’nda karasal iklim karakteri göstermektedir.. Bu iklim özelliklerinden dolayı Balıkesir ormanları, zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahipdir..Bu durum bal ve balın türevleri in üretiminde önemli katkı sağlayacaktır..

Arıcılığa uygun türlerden, Kestane ve Ihlamur yoğun şekilde Bandırma Kapıdağ ve Karadağ’da yayılış göstermektedir. İlkbaharda bu alanlar arıcılar tarafından yoğun şekilde kullanılmaktadır. Orman içi, açıklıklar ve yol kenarları kovan denizine dönüşmesi gerekir..

Havran’da yoğun balsarılı Kızılçam sahaları bulunmaktadır.. Kızılçam çiçeklerin azaldığı bahar sonu arıcıların kurtuluş reçetesi olmaktadır.. Arıcılar tarafından bu alanlar, özellikle ilkbahar sonrası çiçeklerin azaldığı bir dönemde, yaz sonu, sonbahar başında kurtarıcı can simidi gibi görülmektedir. Kepsut İlçesi Dereli ve Sarfaklar köyleri civarındaki balsarılı alanlar, Orman Amenajman planında Bal Üretim Ormanı olarak ayrılmış ve Arıcılar tarafından yoğun şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Balıkesir’de Karaçalı, genelde açık ve bozuk orman alanlarında yayılış göstermekte ve önemli bir bal üretim potansiyeli olduğundan erken ilkbaharda arıcılar tarafından tercih edilmektedir. .

Arıcılığın gelişimi için ağaçlandırma alanlarında : kestane, ıhlamur, erguvan, akasya, sofora, sandal, pürençalısı, güveykandili, davulga, karaçalı, badem, ahlat gibi çiçekli ağaç, çaltı ve otsu türlere öncelik verilmesi gerekir..BALIKESİR’DE 171 BİN KOVAN VAR.. 1580 tane 2020 yılına ait işletme sayısı bulunmaktadır.. Bu sayılar Türkiye. Çapımda 7.lik sağlasada liderliğe yetmemektedir.. Tüketici bilinci arttıkça, bal çeşitliliği,-propollis üretimi arı sütü gelirin katmerleşmesine yol açacaktır.. Üretimin sertifikasyonundan hiç bir üretici korkmamalıdır. Sertifikasyon beraberinde kalite ve kaçak sahte üreticilerine önünü kesecek tir.Bal, bal mumu, polen, arı sütü elde etmek için arıcılık sektörü Balıkesir’in her yöresinde yaygındır..Giderek artan arıcı ve işletme sayısı ile 2020 yılı içerisinde 2 480 ton bal üretimi ve 62 ton bal mumu üretimi gerçekleşmiştir.
Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ve Havran ilçelerinde kovan sayısı oldukça yüksektir. Bunda Kazdağları’nın zengin florasının etkisi büyüktür. Özellikle Havran ilçesi, ilin toplam bal üretimi içerisinde önemli bir yere sahiptir -Balıkesir, 2480 ton bal üretimi ile 7.sırada bulunmaktadır.. 1. Sırada ordu gelmek te yaklaşık 18 bin ton bal üretmektedir..Balıkesir de kovan sayısı. 170 500 Ken. Orduda bu sayı 574.000 dir..Bu rakamlar bile daha cok mesafe alınması gerektiğini gösterir.. Atatepe organize Sanayi içerisinde “arıvan” seklı de patenti alınmış klimalı, kameralı, indirme/bindirme derdi olmadan makine ve teçhizat üretiminin olması da Balıkesir li üretici açısından ayrıca bir şanstır..

AJANS 3C