Değerler Çatışması

0
62

Değerle ÇATIŞMASI, bin yüzyıldır devam eden ve asla da bitmeyecek olan bir kavgadır.. Her birey bu kavganın hem faili hem de magdurudur..Bunun üzerinden geliştirilen yöntemlerle gerek uluslar arası gerekse ulusal düzeyde menfaat temin eden kişi ve örgütler olacagı zarar görenkişi ve yapılar da vardır..
İslami değerleri ile Hristiyani değerleri, insani değerlerle vahşi kapitalizmin değerleri, kadınla erkek değerleri karşılaştığında bir çatışma kaçınılmaz olmaktadır…
En ufak topluluk çekirdek aile de bile çocukların büyümesi ile oluşan zaman faktörlü, değerler çatışmasını savuşturamayanlar, bir yanı eksik olarak yaşama devam etmektedirler…
Hayatın her aşamasında kendini farklı alanlar da gösteren değer nedir? Bu kadar önemli olan bir şey üzerinde neden bir uzlaşma yok? Uzlaşma olmaması değerin değersizliğinden mi ona farklı anlamlar yuklenmesinden mi kaynaklanıyor.? Farklı anlamlar yukleyenler bu şekilde kendilerine daha çok mu menfaat temin ediyorlar?
Tüm bunlara verilecek cevaplar üzerinde bile mutlak bir değer olmayacak ve yeni çatşma alanı oluşturacaktır..
Mutlak gibi gözüken değerler manzumesi din de bile farklı anlam yüklemeleri gerek methodik gerekse öze ait inanç değerlerinde bile farklılıklar gösterdiğinden farklı mezhep, tarikat Ve cemaat gibi oluşumlar vardır..Hristiyan ailelerde, tek yön kilise cemaatleşmesine kadar gider, aynı sokak da ki diğer bir kilise ye ömrü hayatında bir kez dahi gitmeyerek, kendi içinde aynilik gösteren değer yargılarında bile görüşmemek seklinde çatışmayı gösterir..
Sunni Şii tarafgirliği öyle bir hale bürünür ki birbirinin ibadethanesinin içindeki masumlarla yok etmeyi ibadet putpertliği sayararak, bırak dindarlığı eylemcisi insanlıktan bile istifa eder..Genel olarak, ortadoğu da kendini gösteren eylemlerin arkasında amerikan ya da İran yardımları ile Yaşayan örgütlerin varlığı anlam kaymaların neden kaynaklandıgına karine teşkil eder.. Örgütler cenneti Afganistan da ABD faaliyet yoğunluğu bu işlere karine teşkil eder.Yüzyıllara bağlı sebep failleri değişse bile sonuç magdurları değişmez.
Din toplumları, ayniliklerindeki, farklı anlam yüklemelerini, birbirini öldürecek kadar farklılaştırırken, ayni millete mensup insanlar arasındaki çatışmalarda geçen yüzyıla kadar kendilerini yok edici olarak göstermelerinde mevcuttuR.. Türk soylu Osmanlı nın Türk soylu Memlukluleri yada diğer bir Türk soylu olan Safevileri ortadan kaldırması, Memluklulerin Maraşa kadar uzanan Türk Boyları üzerindeki tahakkumu, kişisel liderleri katledmeleri veya alamadıkları vergi tahsiltları için kitle. Üzerine yaptıkları katliamlarla kendini göstermiştir..
Milletlerin kendi içNdeki aşiretlerin ve bu aşiretleri oluşturan ailelerin değerlere anlam yuklemeleri bile karşılıklı kız alıp vermeler de, ticari alış verişlerinde farklılıklar göstermiştir.
Değerler ÇATIŞMASI, aynı değerler üzerindeki farklı değerlendirmelerle ve bu değerlndirmelerdeki çatışmalardan menfaat temin edenlerin sistematik uygulamaları ile körüklenmiştir..
Aynı değer olmasına ragmen farklı anlam yuklemeleri ile karşılaştığımızda fanatizm denen aşırılık yoksa ortak bir noktada buluşma sağlanabilir. Ortak nokta çatışma konusunun değer yüklemerine farklı anlamlar da yüklense karşılıklı duyulacak saygı ve bu saygı cercevesinde değerin uyutularak çatışma alanından çıkarılması seklinde olmalıdır..
İki evli insan, farklı yörelerden farklı mezheplerden, farklı eğitimlerden, farklı ırklardan, gelse bile iki kişi, genç zamanla rında birbirini sevmişse, geç zamanlar da bu sevgi değerler catışmasını ortadan kaldırmaz ama saygı ile çatışan değerin uyutulması yöntemi evliliği mezara kadar devamını sağlar..
Siyasi partiler de aynı değere farklı anlam yuklemeleri toplumsal catışmalara yol açacak sekılde, iki kutuplu eksen oluşturuyorsa bu iki parçadan da menfaat temin etmek isteyen liderlerin çabasından dır.. Toplum olarak çatışma nın yüksek maliyetlerini 12 Eylül öncesinde kardeş kardeşi katlederken gördük,yaşadık..Kan davalarına dönüşen “fikirsizlik çatışmaları” nın aslında aynı şeylerden muzdarip genç nesillerin, farklı anlam yuklemelerinin sistematik bindirmelerle düşüncesizliğe eşdeğer, eylemlerle sonuçsuz faaliyetlere yöneldiklerini gördük..
O halde bizler toplum olarak değer çatışmalarından uzak durmadığımız müddetçe önce cocuklarımızı sonra eşlerimizi ve mensubiyet duygumuz u yitirecek Allah korusun milletimizi kaybedeceğiz.. Herkes biraz daha Dikkatli olsun…

TORUN HALİLİ