SİSTEMATİK KÖLELİK

0
61

…İnsan ruhunun ve bedeninin bilinç dışı da olsa,efendi olarak nitelendirilen bir diğer insana sunulmasıdır..”Ganimet” olarak antik çağlardan beri bilinen bu yöntemde, köle sadakatını gösterecek, efendi bu sadakatı arttırıcı önlem ve tedbirlerle köpek gibi zincirlemese bile kapısının önünden köle ayrılmayacaktır… Roma da efendiler kölenin ruhunu satın alamadıkları için onlara gayet iyi davranarak ve sonumda da özgürleştirerek VATANDAŞLIK bile verip ayrı bir sınıf oluşmasına bu sınıf üzerinden egemenliği ele geçiren süreli imparatorlaeın süresiz hale geçmesine de vesile olduklarını gördük.. Önce köleleştirilip, sonra özgürleştirilen teba kraldan çok kralcı olarak 1200 yıla varan bir tarihsel sürece de motorluk, yapmıştır.. Eyalet olarak kendine bağladıgı  Bergama Kralı ölmeden önce, bir zamanların zenginlik ve dini merkez olan krallığını Roma ya  vasiyet olarak bırakmak da bile beis görmemiştir..Köleleşmenin en ileri boyutuna halkı ve toprakları ile bu bağış örneklik teşkil eder.. Aristo köleliği tarif ederken doğadan ve doğuştan geldiğini ileri sürmüş ve erdemli olmayı efendiliği eş tutmuştur..Hayvanlar karnını doyurmak için itaat ederken, çalışmak için yaratılmış olan köleler bedenleri ni efendileri için kullanarak aynı sonuça hizmet ederler.. Efendileri bedensel işler için uygun değildir.. Günümüze kadar mücadele hak ve eşitlik ile özgürlük arasında gel git lerle olmuştur.. Kadın, çoluk-çocuk egemenlik çatışmaların da kurban olmuşlardır.. Hukuk dediğimiz nizam kendisini kanunlarla göstermeye başladığında ve bu kanunları, evrensel ilke ve değerlere taşıyarak, insanı özgürleştrirken, başta devlet olmak üzere, kurum, kuruluş ve şirketleri de kanunlara uymaya zorlayarak dizginleştirmeye çalışmıştır..Hedef kölelik zihniyetinin tekrar tahakkum eder hale gelmesidir.. Günümüzde, “Arkadan dolanma-uyutma, uyuşturma, kandırma” gibi bilinen yöntemleri bilinmez ve hisedilmez sekılde senin üzerine öyle bir uygular ki sen ihtiyacın olmasa da markete girdiğinde alış veriş yaparsın, öyle bir psikolojiye sokar ki cemaat içinde ağzına şiş sokar kendinden geçer öl dediğinde ölür ve öldürürsün, ya da sana öyle bir mensubiyet şurubu zikreder ki aç kalırsın,  partisinin kapısından ayrılmazsın..Bu sistem de  Özgürlük inanç ve değerler silsilesi seni kurban etmez.. Sadece birisi güzel konuşuyor ve prezamtabl diye senin aklını devşiremez.. Arkasına aldığı az gelişmiş leri papağanlaştırarak,genel olan doğrudur yargısına vardırarak  kendilerine biat ettiremez.. Önde olan satılmış kanaat önderlerine “itaat et rahat “anlayışını zekrederek seni köleleştiremez.. Bir kısım zihin etkili kimyasallar ve ses dalgaları ile kurban etmeye çalışanların karşısında sadece okuyarak zihinlerini güçlü tutanlar dimdik ayakta kalır..Eskiden Köle pazarın da diş sağlamlığı, Vucut yapısı değerine etki ederdi.. Şimdi ki sistematik kölelik  düzenin de kölenin değeri dış etkiye ne kadar kapalı, içerideki lidere ne kadar sadakatı var ve tartışılmazsa değerlidir..Lider bazen firma dır.. Firma baglılığı, çalışan i. İn düşük ücret, karşısındaki sessizliktir., müşteri açısından pahalı olsa da marka  bağımlılığı şeklinde gösterir. Üst yönetimdeyse karlığın %1bile etmeyen alttaki  ücrete göre astronomik sayılan değer dir.. Bedeli alt kadroya yapılan asgarileştirme çabalarına meşruiyet kazandırmaktır.. Bir siyasi partiye mensubiyet şuurunu öyle bir zikredersin ki adam ölse kapından ayrılmaz.. Yaptığın yanlışları, tanrılar yanlış yapmaz diyerek savuşturur.. Savuşturulmasına katkı verir.. Ya Dinden geçinmeliller, bireysel ibadet ve hayır eylemlerini öyle bir kurumsallaştırırlar ki cennetin tapusunu bile devremülk olarak verdiğinde sonsuzluğun sınırlılığı var mı diye. Düşünmeden gereken. ÖDemeyi yaparsın.. Roma da gladyatör köle dir.Özenilen güç ve kuvvetin gösterge ve gösterisi galdyöterlerin collezyumdaki ölümüne bir birleri ile ve yaba hayvanlarla eğlendirici savaşları onların derisinden ve terinden bile fayda uman Roma lı için temeli değersizlikleritir.. Tarih de Spartaküs ,gladyatör olarak bir isyan başlatır ve bu süreç de kentler ele geçirir, sahiplerini öldüren ve spartakise katılan diğer köleler büyük bir güç dönüşürşer  ama başarılı olamazlar.. Düşünce gücü ve yeteneği köleleşmiş her beden de aynı olmadıgı için başaramazlar. Tesadüfü başarı yoktur. Aslan ceylanı yer şanssız olduğu için değil ceylan güçsüz olduğu için kurban olur.. .. Roma Askerleri, Sicilya geçmek isteyen Spartaküs ve diğer köleleri yok ederler.. Sağ ele geçirilenleri de kazığa geçirerek ibretlik olarak yol kenarlarına bırakırlar..Kölelikten isyanla kurtulunmaz. Bilinçli,bireysel bilinç in toplumsal bilinçe dönüşümünü sağlamak, efendi olmak iddiasında olanların önünü keserek, sistematik köleliğe engel olunur.. Yoksa düşük ücretli düşük profilli  kölelerin sahibi Roma da bir. Di ama şim Di bin oldu.. .
TORUN Halili