Tahammülsüzlük

0
76

Olumsuzluk anlamı taşıyan -siz eki aldığı, olumlu anlam içeren tahammül kelimesinin kökeni hamal dan gelmektedir.. Hamal taşıyandır, . Tahammül, de zorlayıcı dış etkenlere mukavemet göstermek, var olan ilişkiyi devam ettirerek bozgunculuğa değil barışa hizmet edmektir. .. Tahammülsüzlük ise bu tür dış etkenlere karşı Musamaha göstermeyi Red eder.. Böyle bir hal se var olan ilişkinin ölmesine yol açar.. Tahammül sınırı, tahammülsüzlük sınırı ile eş değerdir..

İnsan bir Dipsiz kuyu olsaydı ömrünün her evresinde bu sınır değişmezdi.. Yaş kemale erdirdikçe kuyunun derinliği giderek düşer.. 40 yaşından sonra insan hayatında her salise nin önemi artar.. Manevi terbiyesini tamamlayaman lar acısından 40 yaş patlamaya hazır bombadır.. Pimi çekilmiş ve sadece ne zaman patlayacagı belli değildir. Evliyse boşanma ihtimali, iş adamıysa batırma ihtimali, oran olarak en üst seviyededir.. 40 yaş sendromu dedikleri hal erkek de kendini farklı şekillerde gösterse de hep bir şekilsel lik taşır.. zam paralığın tepe noktası,yap/a/madığı sporla şekilsel liği ön plana çıkartma, binmediği motorsiklet tutukusının dışa vurumu, lise son ve üniversite dönem davranış modellerine geçiş, saç sitilinin sert kesimleri, ayarsız espriler, dile vurmaya başlayan seks terapisi anlamı taşıyan açık fıkralar, hayat acemilik dersini üstünden atma çabası ve buna uyan ukala tavırlar, favorilere başlayan beyazların gizlenmeye çalışması gibi bir çok harf ve cumle değişimini yaşar.. Bazıları tek tek, bazıları ise hepsini yada bir kısmını yaşar.…
İşte Servet değişimi tam da bu Esna da gerçekleşir.. Aklı selim olanlar tahammül ederek VUCUD larının yorgunlaşma çabasına ayak uydurur ve evcimen hale dönüşür.. Delişmen olanlarsa ispat külfeti ile kendisini dışarı atar ve 20 lik bir güzele kendini kaptırdıgında eşi, işi ve evi tehlikeye girmiştir.. Bu gözler onlarca dükkanı satarak servet avcılarına yem olmuş alkol tutsağı, çocuklarının kabul etmediği anne ve babalarını gördü.. Tahammül akıllı insanın stratejisidir..
Siyasal yaşam da tahammül sınırı demokrasi ile ilişkilidir.. Suç işleme özgürlüğü hiç bir ülkede tanınmaz İstisna olarak,” bir Suçu bertaraf etme zarureti” kaçınılmazsa, mesru müradafa ve diğer bir Türü olan zorunluluk halinde suç işlerseniz kanun sizi affeder…

Tamammül sınırı demokrasiler de suç işleme anının, bertaraf edilme sınırın da başlar.. “Toplantı, gösteri ve yürüyüş yapma HAKKINIZ” diğer insanların, yaşam şartlarında eksiklik yaratmayacak sekılde belirlenen zaman ve güzergahta önceden ilan edilerek, karşılıklı olarak(toplantı katılanlar ve güzergahta yaşayanlar) tahammül edilir hale getirilir.. Y a da istediğin saat te dışarı çıkabilirsin ama naralar attığında huzur ve sukunu bozma suçu ile karşı karşıya kalırsın.. Siyasi partiysen, üyelerin arası rekabete ve bu rekabete göre koltuk değişimime tahammül göstermek, lütüf değil sizin demokrasiye katkınızdır. Tahammül gösteremediğiniz, Keyfi ihraçlar, keyfi parti içi seçim süreçleri, bağımsız ve tarafsız yargıdan geriye döner. Keyfiyet görev vey yetki kullanılırken, önceden belirlenmiş, kurallara baglılıkla engellenir..

Makam da oturmak, gözönünde olmak anlamı taşır.. Gözönünde olduğumuz içinde” bardak tutuşunuzdan, pazara çıkışınıza ” kadar izlediğiniz, yöntem ve kullandığınızı araçlar her zaman mercek altındadır. Ofsayta düştüğünüz an, bu size eleştiri olarak gelir.. Makam da oturanlar açısından eleştirilere tahammül göstermek, ” hakaret ve küfür” içermiyorsa, demokrasinin gelişimine, katkı sağlar.. Bir sanatçı sokak ortasında öpüşürse, otururken külotu gözükürse eleştirinin dozajı artar.. Neden tahammül sınırınızı arttırmak zorundasınız.. Sanatçı olmasanız da Türkiye de sokak ortasında öpüşen kişi ları koca olsa eleştiri alır.. Küçük çocuk bile külodu gözükse eleştiriden ahlak dersi manasında dersini hemen alır.. Bir Sanatçı da oturuşuna kalkışı a dikkat edecektir..Siyasetçinin porno kasedi çıkarsa engellenemez atışlara maruz kalırsınız.. Tahammül gösterseniz de artık tahammulsızluk genel kamu tarafından gösterilemez.. Çünkü Genel kabul hangi ideolojik yapı olursa olsun makamın gücü kaynaklı ahlak dışı davranışlar sistem dışına itilir.
Tahammül sınırı demokratik yaşamın refah ve huzur dolu standardın en büyük göstergesidir.. Yılan diyerek çıyan diyerek, dışındakıler haindir söylemleri, ötekileştirerek, demokrasiye vurulmuş neşterlerdir..Demokrasinin göreve gelirken nimetlerinden yararlanıp, karşıya özenli saygı gösterme külfetin den kaçınma sadece demokrasinin amaç değil araç olduğuna insanların göstereceği tepkidir.. Bem varsam demokrasi yoksam tufan anlayışı Vazgeçilmezlik ve tanrısallaşmak Sendromu dur.. Demokrasiler de vazgeçilmez tek şey sandıktır.. Sandığa giden eşitlikçi yoldur.. “ÖTEKİLEŞTİRME ve Vazgeçilmezlik ” demokrasi düşmanlığıdır. Ben senin oyuna talip değilimin, farklı açıdan söylenmesidir. Aksi lafı güzaf dır…

TORUN HALİLİ