Tarım Kredi KEKLERİ…!

0
472

Yersen…
Tüm ekonomi bilim ve teknolojinin tek varlık sebebi tarım dır.

İlk uygarlığa adım atışı tarımla başlamıştır. Tarımla yerleşik hayata geçen insanlık, üretmeyi aile olabilmeyi, köylülülüğü köylerden kentli olmayı, olurken temel ilişkinin doğuşu sayesinde, ekonomik teknojik gelişimin ilk başlangıc noktası, köycü lük ve tarımsal Üretimle başlamıştır..
Bu üretim bandı, hukuk ve ekonomiyi şekillendirir. Savaş ve ticaret ile” zorla ve ya iki taraflı iradenin birbiri ile uyuşması “usulleri ile de mübadeleyi gündeme getirmiştir..
Mevsimsel üretim şartları, saklanabilir raf ömrü olan ürünlere dönüşmesi, sanayiyi ve beraberinde doğrudan üretimde yer almasa bile komisyonculuğunu yapanların, ticari safhasında devreye girmesi ile üreticinin sırtından daha çok kazananların türemesine yol açmıştır.. Arada toprak mülkiyetine sahip olmanın,komünal halden(sümerler de olduğu gibi) krallara, krallardan imparatorlara, imparatordan halka dağılması yönetim şekillenmesi ve egemenlik adlandırmalarında BELİRLEYİCİ olmuştur.. Anadolu da tımarlı toprak sisteminden (bakılan asker karşılığı toprağın işlenmesi), bireysel mülkiyete geçiş, Cumhuriyetin ilanı ile olmuştur.. Atatürk sermaye birikimi olmayan köylüyü, ilk traktör, bataklığın kurutularak, tarımsal üretim ve çeşitliliği ile yerli tohum kullanılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları olmuş ve hatta cumhuriyet kurumlarının oturtulmasıda, doğuda dere beylik sistemini andıran, ağalık sistemi ve onların çocuklarının , meclise taşınarak, egemenliğin sağlanmasını örtülü şekilde, Atatürk sonrasında desteklenmiştir..
Türkiye de köylü ne zaman ki gözden çıkarılmış, iktidarlar değişmiş, demokrasi kesintiye uğramış, köylünün güvenini sağlayan tekrar iktidar olmuştur..

Günümüzde çıkarılan tüm şehir yasaları, ile köylerin mahalleye çevrilmesi bu gerçeği değiştirmez, değiştiremez..
Gelişen toplum ve ekonomi şartları, eğitim ve teknolojiden mahrum bırakılan köylüyü,üreten ama sömürülen DÜZENİNDE mahkuma çevirmiştir..
Çıkarılan bir takım iyileştirme toprak reformu, toplulaştırma ve kooperatifleşmeye yönelik uygulamalar bile köylünün daha çok ezilmesine yol açmıştır.. Köylünün üretim bandından çıkanı alanlar, sermaye toplulaştırması ve oluşumları ile hem fiyatları, hem maliyetleri belirleyecek şekilde oluşumlar la onları bitme noktasına getirmiştir.. Onun iyiliği için kurulan oluşumlar, günümüzde bizzat onun malını haczeden, üretimden koparan, yapılara dönüştürmüştür. Şartlar ve kör yönetimler tüm birlik ve Kooperatifleri, sadece köylünün söyüşü metodu oluşturmuştur.. 1972 yılında çıkarılmış bir kanun var..
1581 sayılı sayılı tarım kredileri kooperatifi kanunu der ki 1.maddesinide”… üreticiler, aralarında ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını sağlamak amaciyle karşılıklı yardım ilkesine dayanan ve tüzel kişiliği olan değişir ortaklı, değişir sermayeli Tarım Kredi Kooperatifleri kurabilirler.” Şeklinde düzenleme getirilmiştir…
3.madde de” kısa ve orta ölçekli kredi ihtiyaçlarını karşılar” derken kooperatife finansal çözüm üretme yükümlülüğü getirmiştir.Hani boy boy traktörler, haczedilerek köylüler açlığa mahkum edilen haberler var ya bu şekilde köylü borç batağına saplanmıştır.. Oysa aynı kanunun ilerleyen maddelerinde köylünün önünü açmak içİn para toplama yetkisi bile verilmiş, köylüye borç olarak dağıtırkende ipotek rehin tesis etme masraflardan arınmış ve rehin tesis edilen malların 3.kişilerce hazc edilemeyeceğini berterek köylü, haciz lere karşı korunmuştur.AMA kanun amacından saptırılarak, kötü yöneticilerin oyuncağı olarak, köylünün üretim bandı sekteye ugratulmıştır..ipotekl taşınmazı alsan bile işlet, 3 sene sonra borç kapanınca taşınmazı iade et diye kanun emretmiştir..
Aynı kanunun . 3b bendinde ise “üyelerinin ürünlerini değerlendirir” diyerek bir görevlendirme yapmıştır..Yani kardeşim… diyor” sen köyliyü zincir market yada para gücü elinde olan komisyoncuya ezdirmeyeceksin “diyor.. Şimdi kooperatif üyesinin, ürününü değerlendirmek yerine, üyesinin traktörünü haczederek, onu üreteme z hale getiriyorsa, taşınmazının üzerinde sıra sıra ipotekler koyup malını sattırıyorsa, o zaman işin içinde kötülük var demektir.. Yönetememek var demektir. Köylüyü zincir market ve toptancıya doğru başını tutmak var, demektir..
Aynı kanundan yürümeye devam ediyoruz.. 3c bendinde ” Müştereken yararlanabilecekleri her çeşit makina, ekipman ve tesisleri edinmek,” derken üretim maliyetlerinin düşürülerek verimliliğin sağlanması yönünde tedbir alır demektedir.. Ortak kullanıma acık biçerdöğer, iş makinası gibi güçlü motor ilaçlama helikopteri yada ucagını alacaksın diyor.. Ama demiyor” sen üyenin anasını becer, onun elindekini avucunu al da tefeciye,İhaleci koparıcısına, iş takipcilerine üyesinin malını ezdirme..! “.
Yine aynı kanunun 3 maddesinin B bölümünde “B) Ortak ve gerektiğinde diğer üreticilerin;

         a) Üretim ve zaruri tüketim maddeleri ile üretim araçlarını toptan sağlamak,"

Üyelerini korusun varlıklarını borçlanma dan devam ettirsin diye market gibi satış noktaları acıp gerek insani gerekse üretimine yönelik harcama kalemlerinin toptan olarak maliyetine sağlayacağı belirtmiştir.. Ama gübre fabrikalarının sırf kar eksenli bayisi gibi davran dememiştir.. Mazotu al toptan Fiyatına sat demiştir.. Bunu oluşturacagın ruthla ayağına hizmet götür demiştir.. Sigortasını en ucuz maliyetle üret demiştir.. Hayvancı üyenin Yemini ona göre ezdirmedem temin et gerekirse buna göre de fabrikalar kur demiştir..Yem dediğin ne ki bir iki komplekse vitamin karışımı değil mi?
El sanatların dayalı yerleşim birimlerinde meslek içi eğitim ve konferanslara onların bilgisini görgüsünü arttır demiştir.. Onları dolandırıcı gelip geçen kapı satıcılarına muhtac. Ed. Dememiştir..
Üretici için, hak ve menfaatlerini korumak için kooperatif nasıl birlik oluşur nasıl merkez birliği oluştur hangi hallerde atama yapılır gibi bir sürü gereksiz maddeyi koyarak üreticiden ziyade varlığını nasıl KORUYACAKSIN dönüşmüş ve kendi üyesini iş bilmez kötüye kullan ır gözü ile bakanlığın vesayetine mahkum etmiştir.. .
İpotek ve alacak senetlerine masraf dan ari tutarak köylü lehine duran borçlanma kolaylığı sağlamıştır.. Ama bu hal köylü üyesinin hayatına karşı darbedir.. 15.madde de köylü üreticinin, araziyi kötü işletmesini den kaynaklı borç ödeyemeyen, varsa el koyarak onun yerine işletir, gelir den borç tutarın düşüp en sonun da borç kapanırsa taşınmazı sahibine iade yükümlülüğü getirmiştir.. Yine 13 son da rehin kurulan menkuler in sahibin e yeddi emin sıfatı ile bırakıldığı belirtilmiş ve haczedileöeyeceği hukum altına alınmıştır.. Köylü bu şekilde de korunmuştur.. Ama köylünün malını kooperatif götürüyorsa bunda kötüniyet vardır..
Şimdi kanun koyucu en iyi kanunu koysa bile uygulayıcıları partizanlık yapıp köylüyü eziyorsa sorun kanunda değil kanunu işletemeyen YÖNETİCİLER de ve vesayet makamı olarak duran bakanlıktadır.. Köylüsünün koruyamayan yok olmaya mahkumdur

TORUN HALİLİ