Şirket aracını kullanırken kaza geçirdim..

0
147

Şirket aracı tek taraflı olarak kontrolden cıkarak. Orta refüjdeki bariyerler sürterek 125 metre sonra devrildi.. Sol kolumu kaybettim.. Ne yapmam gerekir..? İş kazası dava şartı olarak uzlaşmaya tabi midir?
İş Kazası ;
1- Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
2-İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
3-Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
4-Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
5-Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır..
RUH VE BEDEN SAĞLIĞI BOZULMUŞSA DAVA ŞARTI OLAN ARABULUCUYA MÜRACAAT ETMEKSİZİN, maddi manevi tazminat davası acabilir. İş görmezliğe ilişkin talep te bulunabilirsinz.
Maddi tazminat talepleri içine uzuv kaybı girip yerine protez takılması gibi sonradan tedavi yada operasyon gerektirir hallerin hesablamaya girer..
İş kazasından kaynaklı maddi tazminat talepleri olarak, işçinin iş kazası neticesinde bedensel zarara uğramış olması halinde tedavi giderleri, bedensel zarar nedeniyle çalışamadığı sürelerdeki kazanç kaybı, çalışma gücü çalışamadığı dönemler dışında da azalmışsa veya tamamen çalışma gücü yitirilmişse bu nedenle ortaya çıkan zararlar, kazanç kayıpları talep edilebilir
Kişinin yaşı, sorumlulukla kusur oranı, tazminat bedeli de BELİRLEYİCİ dir..
İşveren iş kazasını 3 iş günü içinde kuruma bildirmek zorundadır. İşyeri dışında meydan gelmiş kazalarda bu süre öğrenme tarihinden itibaren başlar.. Bildirim işverence yapılmazsa işçi tarafından yapılmalıdır…
İş kazası neticesinde maluliyet olması durumunda %10 u geçerse maluliyet maaşı baglanır.. Tedavi süresince geçici iş göremezlik ödeneği ödenir..
İŞVEREN AÇISINDAN ;
4857 sayılı İş Kanunu 25/I–b-son maddesinde, “(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.” DENİLMEKTEDİR..