Mevcut Emi DİYER Kİ SORUN SÖYLİYEM OHUMİYAN YANĞILUR

0
191


Sevgili Mevcut Emmi.
Pek çok kimsenin özellikle AKP ye karşı olanların sıkça dile getirdiği iddialar var.
Bu iktidarın başarısız olduğu… Toplum çoğunluğunu değil; bir avuç zengini koruyup kolladığı… Kimsesizlerin kimsesi olmak yerine, her şeyi olanların partisi olduğu… Zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul olmasına neden olduğu…
Aslında bu gerçeğin ben de farkındayım. Ama anlayamadığım bir konu var. Bu parti, bunca adaletsizliğe, ayyuka çıkan yolsuzluklara, bunca yoksulluğa rağmen nasıl oluyor da her seçimden birinci parti olarak çıkıyor. Ahlakın, ekonominin dibe vurduğu bu dönemde bile anketlerde önde görünüyor?
Ben bir siyaset bilimciyim; ama buna anlam veremiyorum. Görmüş geçirmiş biri olarak bunu anlamama yardımcı olur musun Mevcut Emmi.
*
Bena bah yegan. Kuymah tavada, siyaset sahada yapılur. Sani kimın beçlar siyaseti havada yaparlar. Bu sebeptan da seçim kazanamazlar. Şimdi diyacahsın ki havada siyaset nasıl olur? İnsannarın elından tutmiyan, umuzuna tohunmiyan; yan yana durup konuşmiyan, yalağuz sözda kalan, boş lafların havada uçtuği siyaset havada siyasettur yavrum.
Şimdi sana sahadaki siyaseti annadem da ey dinna. Ama buni eyca annaman içun bizım ahora getmamız lazım…
Bah bahem ahorda na göriyersın? Zayif, karni birbirına geçmiş arıh bir beygir hemi…
Bu niya beladur biliyer misin. Ben bela istiyerım diya… Buni kışın yari ac birahurum. Karnının bir terefi hep boştur. Ama sepettaki oti da göstarurum ki galacahtan gümanıni kesmasın. Bahar galdi da berf kahmaya başladi mi güney tereflar yeşillanur. Ben da buni ahordan çığardur o yeşilluğa bağlarım. Bir hevesinan otlar ki degma getsın. Amma bir şeya dikket edarım. Bunun karni tam toymiyacah, gözi çayirda kalacah.
Bu sepeptan biraz otladi mi zencirından tutar ahora çekarım. Gözi çayirda kalsa da zenciri benım elımda olduği içun mecbur peşımdan galur. Ertasi güni gena çayira çığardur bağlarım, fekat gena zencirıni kısa tutar, karnıni yarım toyururum. At zanar ki “Çayir bunun elında. Ac karnım yarım da toysa bunun sayesında toyiyer.” Mecbur onun peşından gedar.
Diyalım ki sizin Halh Partililar kimın, “İnsannar kimın heyvanların da haklari vardur.” deyıp serbestluh verdım bu ata… O zaman na olur annadem sana.
Bu arıh at çayirda otlamaya başlar. Karni toyana kadar gözlari bu çayirdan, ögündaki otlardan başha şey görmaz. Karni toymaya başladi mi evela kulahlari tiklanur. Sora kuyruği havalanur. Başıni yerdan kaldurur havayi kohlar. Gözlari otliyacah başha çayir, gövli da eglanacah kısrah arar. O zaman na olur? Bizim kapiyi, bizım çayiri birahur; gendına başha kapi, başha çayir arar. Na kadar çekarsan çek zaptedamazsın. Zencirıni kırar gena gedar.
Demam odur ki yegan; mesela bu beygirın karnıni yarım toyurmahtan geçar. Yarım toyurduğun beygirın gözi, sanın elındaki arpa çuvalından, sanın meregındaki ottan başhasıni görmaz. Eger beygirın hep sanın yanında olmasıni istiyersan oni yari ac birahacahsın yeganım. Ac beygir sanındur;toymiş beygir, cani kimi istiyersa onundur.
Temsilda hata olmaz, bu hökümet vetandaşa benım bu beygira tavranduğum kimın tavraniyer. Elında bir toyumluh etmek var diyalım. Ac vetandaşa oni tomari verıp da karnıni tam toyurmiyer. Yarısıni veriyer, obur yarısıni da uzahtan göstariyer. Yari ac vetandaş, “Ha verdi ha veracah” diya gözüni hökümetın elındaki o yarım etmektan ayiramiyer. Ayiramadi mi da başha kapiya, başha partiya da gedamiyer.
Bu hökümet memleketi ey idare edamiyer. Haklisın. Fekat evvela fukarayi çoğaldiyer. Sora fukaraluği, fukarayi ey idare ediyer. Fukarayi çoğalttuği, oni idare etmayi ey bilduği içun da en çoh reyi o aliyer.
Şimdi sahadaki siyasetinan havadaki siyasetın ferkıni ögrandın mi benım çok ohiyan ama boş tohiyan yeganım. Bu konuşmalari kaydettın ya… Götur da partındaki kaftarlara da dinnat. Dinnat ki siyaset nasıl olur ögransınnar.
KAYDA ALAN VE AKTARAN-SALİH ALTUN