İşçi ibranemeyi imzalamışsa hakkını alabilir mi?

0
832

Genellikle Taahüt gibi geçici süreli işlerde işsizliğin çığ gibi büyüdüğü ülkemizde işverenler peşin olarak ibra yazısını imzalatmakta ve işçinin sosyal güvenlikden doğan haklarını ortadan kaldırmaya calışmaktadırlar.

Bu ibranelemeler bastan ve tarihsiz olarak alınmışsa geçerli midir? Ya da işçi nin işine son veren işveren vermesi gereken miktardan daha azını vermek sureti ile ibraname imzalat mışsa bu geçerli midir?

İşçilerin büyük kısmının işsiz kalmamak için işverenin baştan önüne sundugu talimatla imzalattığı ibranamelerin bir geçerliği yoktur. Yine işçinin uğraşmamak adına ya da ekonomik olarak alacağı paraya cok ihtiyaç duyması sebeb ile eksik ödemeli ibranameyi imzalaması halinde de ibranamenin bir geçerliği yoktur

1 Temmuz 2012 de yürürlüğe giren 6098 sayılı  Türk Borçlar Kanunu  420 ceza kaşolu ve ibra

Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir.

İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.

Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur.

İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, destekten yoksun kalanlar ile işçinin diğer yakınlarının isteyebilecekleri dâhil, hizmet sözleşmesinden doğan bütün tazminat alacaklarına da uygulanır.”

demiştir. Bu durumda işçinin bir bir dökümlü olarak yazılmayan ,toptan  alacakları ıhtıva eden ve banka yolu ile gerçekleşmeyen ödemeye dayalı  ibra geçerli ibra değildir. Yine ibra yazısının sözleşmenin sona ermesinden itibaren bir ay geçmiş olması gerekmektedir.

Paylaş
Önceki İçerikSuriye’li 2 gurup birbirine girdi
Sonraki İçerikAskeri personelim,istirahatliyken garnizon dışına çıkabilir miyim?_
İbrahim Halil Eroğlu
AJANS 3C isimli aylık hukuk bülteni çıkardı. FİKİR KULUBÜ isimli kitabı var. www.sende yaz.net te şiirve makale tarzı yazıları bulunmakta çeşitli yerel gazete ve meslek dergilerinde yazı ve makaleleri vardır. www.iheroglu.com adresinde hikaye-makale ve yaşam koçlugu hakkında yazıları bulunmaktadır. Uzun Köprü Lisesi Gaziantep Atatürk Lisesi Ankara hukuk fakülteinde okudu Dernek ve parti yöneticilikleinde bulundu.Futbol masa tenisi ve tenis oynuyor.