Sahibi olduğumuz taşınmazdan hisse alan miras dışı kimse,hisseyi aldıktan 2 yıl 5 ay sonra izaleyi şuyuu acdı.Dağdan gelip bagdakini kovmaya calışıyor.Ne yapabiliriz?

0
288

Kanuni ŞUFA  hakkı sahiibyken bu hakkı 3.kişiye karşı kullanmadıgınız için 3. kişi bilinçli olarak oluşturdugu sartlar dahilinde normal bir hissedarın sahip olduğu tüm haklara sahip olarak ortaklıgın giderilmesi davasını açmış ,Türk Medeni kanunun da şufa hakkı düzenlenmiştir.

TMK 737- “Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler.”

Ön alımın kullanılması TMK  733  de düzenlenmiştir. Kanun uyarınca, yapılan satış alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığı ile bildirilir. Bu satış bildiriminin önalım hak sahibi olan paydaşa bildirildiği tarihten itibaren üç ay ve her halükarda satışın üzerinden iki yıl geçmekle önalım hakkı düşer.Olay da 2 yıl 5 ay bekleyen 3.kişi sizin bu hakkınızı öldürmek için beklemiş .Bir avukat aracılığı ile sözleşmenin geçerli olup olmadıgı şufa hakkına ilişkin şartların oluşup oluşmadığını ancak mahkeme eliyle düzeltebilirsiniz