İşyerinde saldırıya ugradım.2 İşçinin kavgası haklı nedenle fesih sebebi midir?

0
398

İşçiler işyerinde iyiniyet ve ahlak kurallarına uygun davranmak zorundadır.

Yine işçi işyerinde çalışma performansı ve diğer işçilerin verimliliğini ortadan kaldıracak söz ve davranışlarda bulunamaz.

Bu tarz davranışlarla karşılaşan işveren hemen iş akdını feshedebilir mi?

      Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin  23.02.2009 tarihli 2008/12809E.,  2009/3211 sayılı ilamına göre;”….İş hukukuna hakim olan ölçülülük ilkesi de, işçinin yükümlülüklerine aykırı bir davranışta bulunması hâlinde kural olarak, ilk önce ihtar edilmesini gerektirir.

Haklı nedenle fesih için 6 günlük süre şartı vardır.

Gecerli nedenle fesih için makul süre şartı getirlimştir. İş veren haklı nedenle mi geçerli nedenle mi feshedecektir.

Arada darp olayı küfürleşme olmuş mudur? Yaksa satasma boyutunda mı kalmıştır? Yargıtay içtihatları ile bu konuya acıklık lar getirmiştir. Yargıtay 9. HD  nin 23/2/2009 tarih 2008/12809 e 2009/3211 ilamına göre 25/II,d hukmu uyarınca işçinin bir baska işçisine sataşmasını haklı nedenle fesih saymıştır.Sataşma niteliğinde olmamakla birlikte sürekli geçimsiz olmak ise arkadaşları ile huzusrsuzluk cıkarmayı ise geçerli fesih saymıştır.

İşçiler arası olay hakaret küfür ve darp içeriyorsa haklı nedenle fesihdir. Yargıtay 7 HD 2013/22471 E 2014/5541 SAYILI İLAMINDA ŞU İFADELERE YER VERİLMİŞTİR.

”…feshe konu olan olay ile ilgili tutulan tutanak birlikte değerlendirildiğinde davacı işçinin davalı işverenin bir başka işçisine sataşma mahiyetinde darp cebir tehdit hakaret vs şeklinde feshi gerektirir ağırlıkta bir eyleminin olmadıgı anlaşılmaktadır.Tutanak içeriği ve tanık beyanları davacının davalı işverenin diğer işçisi ile yükek sesle tartıştığı tartışma sırasında hakaret içermeyen kelimeler kullandığı doğrultusundadır…..Hakaret içeren kelimelerin neler olduğu incelemeye yeter nitelikde deliller ile ortaya konulmamıştır.Hal böyle olunca mahkemece kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulune karar vermek gerekırken yazılı gerekçe ile talebin reddine karar verilmesi hatalı olup bozma nedenıdır”

Bazende işçi acısından hakeret olmasa bile işyeri arkadaşalarının takılması saka yapması işçinin bunu işverene iletmesine ragmen gerekli şartların sağlanamaması halınde asgılandıgını düşünen işçi haklı nedenle fesh eder ve yıne tazmınata hak kazanabilir.