Atarneus Antik Kenti Dikili

0
697

Alman Arkeoloji Enstitüsü Atarneus Antik Kenti çevresinde yaptığı araştırmalar da antik mezarlar ve büyük taş duvarlar gibi pek çok arkeoloji kalıntılar çıkarmıştır.. Tarihci herodot bu şehir yakınlarında ki Melena Bölgesinde Yunan pers savaşından bahsetmiştir.Kazılar da klasik helenistik ve geç bizans dönemine ait kalıntılar ortaya çıkarılmıştır.. Kaplıcaları ile dönemin meşhur yerlerindendir.

Zaten ismini içerisindeki sıcak su kaynakları ve pınarları yüzünden ana tanrıça kaynağı anlamına gelen Atarneus dan alır

4000 yıllık tarihi olan kent Aka lılar Zamanın da kurulmuştur..Dönemin en sükseli yemek takımları burada kullanılmış şarap ve zeytin ticaretinin merkezi olmuştur. Kral Hermias zamanı yani MÖ 4 yüzyıl en parlak dönemini yaşamıştır .Hermias ın korkuç sekilde pers liler tarafından öldürülmesi sonrası bu parlak dönem sona ermiştir. Aristo bu şehir de yaşamış dostu ve akrabası  Hermias içinde bir eser bile oluşturmuştur.Eski zamanların ana krallığı Bergamon Krallığından daha büyük olması Atarneus ın ayrı bir özelligidir..

Şimdiye kadar çıkarılan eserler,olanın  çok az bir kısmıdır. Bergama dakinden Büyük bir amfi tiyotro bulgusuna rastlanmıstır toprak altında daha büyük uygarlik kalıntıları emek ve para istedigi için toprak altında kalması yeğ tutulmuştur.

Anadolu´dan M.Ö. 2000´de Yunanistan´a gelen Akalar tarafından kurulmuştur. Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. En önemli şehirleri Miken´dir. Bu yüzden Miken Medeniyeti diye anılır.

Akaların siyasi tarihinin en önemli olayı Truva Savaşları´dır. Boğazların egemenliği için Mikenlilerle Truvalılar arasında yapılmıştır. Truva Savaşları tarihte ilk defa boğazlar sorununu ortaya çıkarmıştır. Homeros´un İlyada adlı eserinde bu savaşlar anlatılır. Önemli mimari eserleri Miken ve Tirins Şatoları´dır. Miken Uygarlığı, Dorlar tarafından yıkılmıştır.

Klasik felsefenin en büyük dehası olarak kabul edilen Aristoteles, bundan yaklaşık 2400 yıl önce felsefeye temel olan önemli eserlerinden bir kısmını, bugün Aristoteles tepesi olarak da bilinen Atarneus’ta yazmıştır.

M.Ö.367 yılında aile dostu Proksen tarafından memleketi trakya-Stagyre’den alınıp Atarneus’a getirilen Aristoteles, Atarneus Kralı Hermias’ın yeğeni Pythias ile evlenmiş ve burada dersler vermiştir. Kral Hermias’ın yönetimden düşmesinin ardından İskender’in özel hocalığını yapmak üzere Makedonya Sarayı’na davet edilen Aristoteles, sonrasında Atarneus’tan ayrılmıştır.

Aristo tepesi bugün ondan Dikili lere bir hatıra dır.

İlk yerleşim yerlerinden Ağıltepe (Kaletepe)’de yapılan kazılardan Akaların yaşadığı ve bu bölgeye de Aterneus denildiği saptanmıştır. Eoılılerin Dikili toprakları üzerinde Aterneus, Pytani, Astria, Teutronia gibi kentleri ve siteleri bulunduğu arkeolojik çalışmalardan anlaşılmıştır. ılk çağlarda Lidyalılar, İranlılar, Frikya ve Mysialılar daha sonra Romalıların eline geçmiştir. Roma ikiye bölününce Dikili Bizanslıların hakimiyetine geçmiştir. Yeni Dikili tarihi, Selçuk boylarından Karaosmanoğlu’nun beylik zeytinliğinin bulunduğu yerde çiftlik kurup burada dikmelik yetiştirmesi ile başlamıştır. Önceleri Dikmelik olarak geçen isim daha sonra Dikili haline gelmiştir.

Yuvarlak ve kuyu mezarlar Akaların çömlek ve altın işleme mask lar ile yeniden dirilişe inanırlar.

Yazıyı Giritlilerden öğrenmişlerdir..Orta Avrupadan gelip 2000 yıla yakın Batı Anadolu girit ve Mora yarim adasını almış etkili olmuşlardır.Tek esli olup kadınların sadakati önem taşımış ama kendileri denizci ve savaşçı özellikleri ile erkeklere musamahali davranmışlardır.. Troy savaşında Truva yi almışlardır.Kil tabletleri pişirmeden kullandıkları için günümüze kalanlar yangınlarda pişerek kendiliğinden korumalar gelmiştir.. Savaşçı komutan etrafında birleşerek ona biat etmişler ve kendi oligarklarini oluşturmuşlardır.. Truva nın zenginliğini boğazın yüzen bir korsan gemisi gibi olan haraç gelirlerinden göz dikmiş fakat paris ve Helena arasındaki aşk Akaların troya saldırmasına sebep gosterilmistir..

Hernaus ün pers liler tarafından öldürülmesi sonrası önemini yitiren kent giderek nüfusu azalmış bataklığa dönüşen toprak ve sinekten olumsuz etkilenen halk şehri m.ö 1.yüzyıla doğru terk etmistir.