Süt iznimi isveren kullandırtmıyor ?Böyle bir şeye hakkı var mıdır?Usul nedir?

0
387

Yasa uyarınca kadın işçilere çocuklarını emzirmeleri için günde 1.5 saat (aksi yonde ve işçi lehine belirleme yapilabilir)süt izni verilmesi hususu işverenin insiyatifinde olan bir durum olmayıp 4857 sayılı iş kanunun 74/7 maddesi fıkrası uyarınca bu saatin hangi zaman diliminde kullanacağını işçi tarafından belirleneceğini hüküm altına almıştır.

Bu iznin kullandirtilmamasi durumunda kulandirilmayan sürenin tesbiti ile %50 zamlı ücret üzerinden hesaplama yapılmasının kabulü anayasa 50/2 maddesi ve amaçsal yorum benimsemek sureti ile 4857 sayılı kanunun ruhuna daha uygun düşecektir..

Ya işçinin isteğine göre kullandıracak ya da %50 lı zamlı olarak bedelini ödeyecektir