Cari işlemler Açığı Belirlendi

0
257

Cari işlemler açığı, mayısta 5 milyar 885 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 57 milyar 637 milyon dolar oldu.

1980 li yılların sonlarında ithalat ve sermaye hareketleri önündeki engellerin kaldırılmasıyla, kriz yılları haricinde Türkiye’de sürekli cari açıklar ve yüksek sermaye girişleri görülmüştür.

  • Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mayıs ayına göre 516 milyon ABD doları artarak5.885 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 57.637 milyon ABD doları olmuştur.
  • Bu ayda ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 678 milyon ABD doları artarak 6.498 milyon ABD dolarına, birincil gelir dengesi açığı 214 milyon ABD doları artarak 1.156 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
  • Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 768 milyon ABD doları artarak 1.907 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 549 milyon ABD doları tutarında artarak 1.697 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.
  • Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 218 milyon ABD doları artarak 1.100 milyon ABD doları olmuştur.
  • Bir önceki yılın Mayıs ayında 254 milyon ABD doları net giriş gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı ayında 138 milyon ABD doları net çıkış kaydetmiştir.

Asıl olan cari işlem açığından ziyade sürdürülebilir büyüme ile nakit girişinin  borç ödeme kudretini sürekli beslemesidir…

Oluşturulan güven ortamı her zaman sermaye kaçışını engelleyeceği gibi sürekli sermaye girişleri ile de bu döngüye ivme katar