Tarla da bag evi yaptırmıştım,ona yeni yasaya göre kaydettirebilir miyim?

0
352

Yapı kayıt belgesi, Bakanlık tarafından istisna olarak açıklanan alanlar haricindeki tüm ruhsatsız, imara aykırı yapılar için verilebilecek. Söz konusu istisna tutulan alanlar; başkasının mülkiyetindeki arsa ve arazilere ya da okul, hastane, park, yeşil alan gibi sosyal donatı için Hazineye tahsisli araziler, İstanbul Boğazı ile Unkapanı?ndan girip Süleymaniye Camisi?ni çevreleyen alandan Sultanahmet Meydanı ve Topkapı Sarayını içine alan 308 hektarlık Tarihi Yarımada ve Çanakkale Savaşlarının yapıldığı Seddülbahir Alçıtepe?yi içine alan bölgedeki yapılar. Eviniz bu istisnalar haricinde ise yapı kayıt belgesi almak için Bakanlığa ve yetkilendireceği kuruluşlara başvurabilirsiniz.

Ruhsatı olmayan binalar için belirlenen miktarın tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi verilmeyecektir. Hazineye ait olan araziler üzerine yapılmış kaçak yapılar için yapılacak başvurular sonucunda uygun görülen yapılara yapı kayıt belgesi verilecek. Ancak bu araziler hangi kurum ve kuruluşa ait ise (belediyeler vs) yapı kayıt belgesi alan kişiye Bakanlığın belirleyeceği rayiç bedel üzerinden satış yapılacak.

Yapı kayıt belgesi yapının yıkılıp yeniden yapılması veya kentsel dönüşüm kapsamında dönüştürülmesi durumuna kadar geçerli olacaktır. Her yapıya bir yapı kayıt belgesi verilecektir.

Yapı kayıt balgesi müracaatları e-devlet üzerinden “Yapı Kayıt Belgesi Formu”nun doldurulması ile yapılabilecektir. Aynı zamanda yetkilendirilmiş kurumlara da başvurular yapılabilecektir.