Birden fazla sanık vekiliyken, beraat halinde tek vekalet ücretine mi hukmedilir?

0
1472

1136 sayılı Kanun’un 168 ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanıklar lehine ayrı ayrı maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, Yasaya aykırı, katılanlar vekillerinin ve sanıklar müdafiinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeple 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun aynı Yasanın 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasına “Sanıklar A ve Figen L’nun kendilerini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 2.200,00 TL vekalet ücretinin hâzineden alınıp sanıklara ayrı ayrı verilmesine” fıkrasının eklenmesi suretiyle sanıklar Alparslan ve Figen L yönünden hükmün DÜZELTİLEREK, diğer sanıklar yönünden ise hükmün DOĞRUDAN ONANMASINA, 09.11.2015 gününde oybirliği ile karar verildi. Yargıtay 11. CD, 2013/12093 E., 2015/30715 K.