Kadroya geçen taşaron işçiler ,sendikalı degilse yeni durumda var olan toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanır mı?

0
378

Kadroya geçişi yapılan işçilere uygulanacak olan sosyal ve mali haklara ilişkin olarak çalışma bakanlığı sitesinde 12.04.2018 tarihinde yayımlanan duyurular yayımlanmıştı.İlgili duyurularda yer verilen sosyal ve mali haklara ilişkin düzenlemelerin sendika üyesi olmayan işçileri kapsayıp kapsamadığı hususunda Çalışma Bakanlığına sorulan görüş yazısına ilgili bakanlıkça verilen cevabi yazıda alt işveren bünyesinde iken sendika üyesi olmayıp, toplu iş sözleşmesinden faydalanmayan işçilerin, mevcut durum itibariyle söz konusu toplu iş sözleşmesinden yararlanamayacağı ancak toplu iş sözleşmesine taraf sendikaya üye olarak üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren veya dayanışma aidatı ödeyerek talep tarihi itibariyle süresi devam eden toplu iş sözleşmesinden yararlanabileceği yönünde görüş verilmiştir.

İlgili yazıya göre;

-Toplu sözleşmeye taraf sendika üyesi olmayan taşeron işçiler

-Toplu sözleşmeye taraf  sendika üyesi olmamakla birlikte dayanışma aidatı ödemeyen işçiler

Çalışma Bakanlığınca yayımlanan duyurularda yer alan özlük haklarından yararlanması mümkün olmayacaktır.