Özel bir şirkette 2,5 yıldır çalışmaktayken istifamı vererek ay sonunda ibralarımı imzalayarak şirketten ayrıldım. Sonrasında beni arayarak ihbar önelimin 45 gün olduğunu, bu sure içinde onlarla çalışmak zorunda olduğumu aksi takdirde 45 gün ihbar öneline uymadığım için maaşımı ödemeyeceklerini söylediler. Böyle bir şey kanunen uygun mudur, yapabilirler mi? Buna karşı Yapacak bir şeyim var mı?

0
338
 1. İş kanunun da iş akdinin sona erme halleri sayılmıştır
 2. Kendi isteği ile (iş veya özel nedenlerle) istifası
 3. 24. madde gereğince haklı nedenle tazminatlı feshi
 4. Kadın işçinin evlenmesinden sonraki bir yıl içinde geçerli sebeple feshi
 5. İşverenin işten çıkarması
 6. Geçerli sebeple tazminatlı feshi
 7. 25. madde gereğince haklı nedenle derhal ve 25/II ile tazminatsız feshi
 8. Emeklilik (hizmet yılı ve prim günü dolmasına rağmen yaşı bekleyenler dâhil)
 9. Ölüm
 10. Askerlik
 11. Tarafların anlaşması ile fesih
 12. Belirli süreli sözleşmede belirlenen tarihin dolması

Feshin gerekçeleri olarak sayılmıştır.

İhbar tazminatı ISCI acısından hak doğurabileceği gibi işçi tarafindan haksız fesh hallerinde işveren acısından da hak doğurabilir.

Yaşa da öngörülen calisma sürelerine göre ihbar onelleri belirlenmitir.Buna göre

Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları
Hizmet Süresi Bildirim Süresi
6 aydan az olan çalışma dönemi için 2 hafta
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için 4 hafta
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için 6 hafta
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için 8 hafta

Soruya gelincd Sizin acınızdan doğan hakkı taniyyan işveren in bunu fırsata dönüştürmek istemesi kanunca korunmaz ve 45 günlük çalışmayı sizden isteyemez…Fesih hali bitmiş haklar tanınmıştır.. İhbar tazminatı süresinde işciye is arama izni olarak öngörülmüş bir haktır.. Bu haktan vazgecme bedeli de diyebiliriz

Bazen de iş akdi feshedildiği halde ihbar tazminatı hakkı yasa olarak doğmaz.. Bu haller;

 1. Emeklilik,
 2. Kadın işçinin evlilik nedeniyle bir yıl içinde işten ayrılma hallerinde yalnızca kıdem tazminatı doğmakta olup tarafların ihbar öneline uyması gerekmemektedir.
 3. İş kanunu made 24- 25 de yazan sebepler halinde de ihbar tazminatına hak kazanılmaz                                      İhbar tazminatında işveren acısından da görünümü vardır., ihbar tazminatının yalnız işveren tarafından işçiye ödenen bir tazminat olarak düzenlenmemişdır. İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin feshi sırasında bildirim süresine uyması gerektiği halde bu süreyi dikkate almaksızın iş sözleşmesini fesih eden tarafın ödeyeceği bir tazminattır. İş sözleşmesini bildirim süresi vermesi gerektiği halde bu süreye uymaksızın fesih eden işçi de, ihbar tazminatı ödemek durumunda kalacaktır