Velayet altındaki ,zihinsel engelli çocuk vesayet altına alınır mı?

0
934

 

 

Velayet hakkını anne baba müşterek kullandığı için zihinsel engelli çocuk için vasilik alınır mı? İlk bakışta aykırı bir soru gibi gözükme sede velayet oldu gu için vesayete gerek yoktur denilebilir ama tabi ki sonuç yanlış 

Zira Türk Medeni Kanunu 419/2 ye göre gerek duyulduğunda henüz ergin olmayanların da kısıtlanmasına karar verilebileceği, ancak bu halde kısıtlama kararının ergin olduktan sonra sonuç doğuracağını hükme bağlamıştır

Velayet kamu düzenine ilişkindir.Mahkeme bu konuda karar verse karar vasilik olamaz şeklinde olsa ve temyiz edilmeden kesinlesse bile kanun yararına bozma ya gidilir yine bozulur.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2010/5909 e sayili karari bu dogrultuda emsal teşkil eder.