“Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar” konulu sempozyum düzenlendi

0
349

İstanbul Barosu İdare ve Vergi Hukuku Komisyonunca düzenlenen ‘Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar’  konulu Sempozyum 3 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 10.00’da İstanbul Adalet Sarayı Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, vergi hukuku bakımından Türkiye’nin genel koşullarına bakıldığında bunun herkes için özel bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Şu sıralarda çıkarılacağı söylenen ve “Vergi Affı” olarak nitelendirilen düzenlemelerin yeni bir tartışma konusunu oluşturacak gibi göründüğünü belirten Durakoğlu,  konuya istikrarlı bir devlet ve vergi politikası açısından bakıldığında özellikle vergisini ödeyenler açısından ifade ettiği haksızlığın kabul edilemez nitelikte olduğunu bildirdi.

Durakoğlu, “Buradan yola çıkarak bir genel değerlendirme yaparsak, Türkiye’de vergi düzenlemelerinin kendi açımızdan hem siyasal içerik taşıyan, hem de her seçimde yeniden gündeme gelen bir özellik taşıyor olması, vergi politikası açısından da son derece sakıncalı sonuçlar doğurmaktadır. Bunlar yarattığı sorunlar açısından bizim için bir alan açıyor olabilir, ama genel olarak böyle bir tabloyla karşı karşıyayız” dedi.

Son zamanlarda Emlak Vergisindeki olağanüstü artışla ilgili düzenlemelerin de tartışıldığını belirten Mehmet Durakoğlu, Anayasa Mahkemesi nezdinde, özellikle de adil yargılanma açısından yapılacak tartışmaların –teknik gibi görünse de – herkes açısından yeni bir ufuk açacağını bildirdi.

İstanbul Barosu İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Mehmet Kaya, hükümetin çelişkili vergi politikalarının vergisini ödeyen mükellefleri mağdur ettiğini söyledi. Kaya, vergi politikalarının belirli kriterlere göre adil ve özendirici olması gerektiğini savundu.

Açılış konuşmalarından sonra Sempozyum oturumlarına geçildi. Üç oturumdan oluşan Sempozyumun ilk oturumunun ana konusu: Strazburg-Ankara: Ortak kavramların farklı mekânlardaki yorumları, Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kararları.

Bu oturumu İstanbul Barosu Vergi Hukuku Komisyonu Üyesi Prof. Dr Nihal Saban yönetti.

Bu oturumda Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Billur Yaltı ‘Adil Yargılanma Hakkında İyi Yorum’, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Barolar Birliği Vergi Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akkaya, ‘Öngörülebilirlik ve Ayrımcılık Yasağı’, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Bahçeci, ‘İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihadına Göre Vergi Cezalarında Non Bis in idem Uygulaması’ başlıklı bildiriler sundular.

İkinci oturumun ana konusu: Yasanın söylemek istediği neydi: Emlak Vergisi Kanununda 2018 yılına ait metrekare birim fiyatında yargısal yorumlar üzerinden anlam araştırması.

Bu oturumu Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Karakoçyönetti. Oturum konuşmacılarından İstanbul 9. Vergi Mahkemesi Başkanı Hâkim Bülent Dağ, güncel emlak vergisi uyuşmazlıkları üzerinde durdu.

İstanbul Barosu Vergi Komisyonu Üyesi Av. Oya Şahin Mccarthy, emlak vergisi değerinin tespiti konusunda yaşanan uygulama sorunlarını anlattı.

İstanbul Barosu Vergi Komisyonu Üyesi Av. Enes Yalçın, ‘Konuya Fransız’ yaklaşımı: İdari İşlemin Unsurlarının bölünemezliği temelinde davanın konusuz kalması’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Oturumun son konuşmacısı İstanbul Barosu Vergi Komisyonu Üyesi Av. Mustafa Aydıner, emlak vergisine ilişkin 2010-2018 yılları arasındaki mahkeme kararlarını ele aldı.

Sempozyumun son oturumunun ana konusu: Amme alacağının tahsil usulü hakkında kanunda sürecin parçaları üzerinden tahsil hukuku yaklaşımları.

Son oturumu Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binnur Çelik yönetti.

İstanul 7. Vergi Mahkemesi Başkanı Hâkim Atanur Erol, 6183 sayılı kanunun uygulanmasından kaynaklanan güncel uyuşmazlıkları ele aldı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Barlas 6183 sayılı kanun uyarınca bazı tasarrufların hükümsüz sayılmasının yol açtığı hukuki sorunlara değindi.

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Bumin Doğrusöz, 6183 sayılı kanunun ödeme emri ve mal beyanı müesseselerinin sorunlarını anlattı.

Sempozyumun son konuşmacısı İstanbul Barosu Vergi Komisyonu Üyesi Av. Eser Gültekin ise 6183 sayılı kanunun 48/A maddesi çerçevesinde vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili konusunda bilgi verdi.

Oturum sonlarında soru cevap bölümü uygulandı. Daha sonra oturum yönetici ve konuşmacılarına birer Teşekkür Belgesi sunuldu.