Uluslararası Gen Hukuku Sempozyumu yapıldı

0
377

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi ve Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen ‘Uluslararası ‘Gen Hukuku’ Sempozyumu 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 09.00’da Baromuz Merkez Bina Konferans Salonunda yapıldı.

Sempozyumda bildiri sunan yerli ve yabancı bilim insanları ve uzmanlar genetik çalışmalarının önemi ve etik ilkeleri, hukuk felsefesi açısından genetik, genetik araştırmalar, hukuki, kriminolojik ve kriminalistik hususlar, modern gen teknolojisindeki hukuki sorunları ele aldılar.

Sunulan bildirilerde ayrıca adli genetik incelemelerinin soybağı hukukuna etkisi, TCK’da soybağını değiştirme suçu,  genetik verilerini korunması, genetik materyal ve kişilik değerleri üzerinde de duruldu.

Bu arada, Avusturya Gen Tekniği Kanunu kapsamında genetik verilerin değerlendirilmesi yasağı ile Polonya’da yasal klonlamaya ilişkin yasal düzenlemeler incelendi.