Telif Haklarına ilişkin yeni düzenleme Meclise sevk edildi

0
368

Kamuoyunda “Telif Hakları Yasası” olarak bilinen, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Sinema filmlerinin halka açık yerde izletilmesi, ya da kitapların izinsiz çoğaltılması…

Kamuoyunda uzun zamandır tartışılan bu tür telif ihlalleri için hükümet harekete geçti. Telif Hakları Tasarısı Meclise sunuldu.

Eserin temsil hakkı

Tasarıya göre, sinema eseri sahibi ve film yapımcısı arasındaki yapım sözleşmesi esas alınacak.

Sözleşmede aksi belirtilmedikçe eser sahibi, yayın haklarını yapımcıya devretmiş sayılacak. Bir eserin halka açık yerlerde temsili hakkı, eser sahibine ait olacak.

Telif koruma süresi

Düzenlemede telifle ilgili dikkat çekici başlıklar da yer alıyor.

Eser sahibi, eserini devrettikten sonra, “telif koruma süresi” içerisinde gerçekleşen her satıştan pay alacak.

Müzik eserlerini ileten halka açık işletmeler 6 ay içinde sertifika almak zorunda olacak.

Meslek birliklerinin denetimi

Tasarı meslek birlikleriyle ilgili düzenlemeleri de içeriyor.

Buna göre, en az iki meslek birliği bir araya gelerek Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin almak suretiyle Iisanslama birliği kurabilecek.

Eser ve bağlantılı hak konuları meslek birlikleri tarafından yürütülecek.

Hak ihlalleri

Tasarı, ihlallere dair ceza hükümlerini de kapsıyor.

Hakların korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla, eserlerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan ya da herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden yerler, müzik eserlerini ileten umuma açık mahaller ile fonogram ve film yapımcıları bakanlıkça ücreti mukabili sertifikalandırılacak.

Bu kanunda öngörülen hakları ihlal ettiği tespit edilenlerin sertifikaları iptal edilecek

Bir eserin hak sahibinin izni olmaksızın kullanılması durumunda ise mahkeme eliyle bedeli tahsil edilecek.

Teknolojik imkanları kullanarak telif ihlallerine yönelik önlemleri boşa çıkaranlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.