35/A ya Göre Uzlaşma Odası Hazır

0
367

D2 Blok 407 numaralı oda Avukatlık Yasası 35/A ya göre İstanbul Adliyesi nde tahsis edildi.

Avukatların dava açılmadan veya açılan davada henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve davalarda tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilecekleri, karşı tarafın bu davete icabet etmesi ve uzlaşma sağlanması halinde tutulan uzlaşma tutanağının ilam niteliğinde olduğuna ilişkin 2001 yılında Avukatlık Kanununa eklenen 35/A maddesinin etkin uygulanması için Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından 14.04.2017 tarihinde 30038 sayılı Resmi Gazetede Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği yayımlanmış, daha sonra bu yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin yönerge hazırlandı.

Yönerge ekinde “Görüşme ve Uzlaşma Sağlama Bilgilendirme Tutanağı”, “Uzlaşma Sağlama Davet Yazısı”, “Uzlaşma Sağlama Daveti Kabul Yazısı”, “Uzlaşma Sağlama Oturum Başlama Tutanağı”, “Uzlaşma Sağlama Oturum Tutanağı”, “Uzlaşma Tutanağı”, “Uzlaşma Sağlama Süreci Devam Niyeti Tutanağı”, “Kolaylaştırıcı Avukat Raporu” olmak üzerek sekiz adet matbu form bulunmakta.

Yönetmeliğin 13/3., Yönergenin 12/-a maddeleri uyarınca uzlaşma, avukatların bürolarında yapılabileceği gibi, Baro tarafından bu amaçla tahsis edilmiş yerde de yapılabilecektir. Yönetmeliğin 17, Yönergenin 18. maddelerinde yer alan barolar, uzlaşma sağlama görüşmelerinin yapılması için imkanları çerçevesinde bir yer tahsis eder ve avukatların kullanmasına hazır halde bulundurur hükümleri uyarınca, İstanbul Adliyesi  D-2 Blok, 4. Kat. 407 No’lu oda, İstanbul Barosunca Av.Kan. 35/A Uzlaşma Odası olarak tahsis edildi.

AVUKATLIK KANUNU

Uzlaşma sağlama:
Madde 35/A – (R.G.T.: 10.05.2001, NO: 24398, KANUN NO: 4667/23)

Avukatlar dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. Karşı taraf bu davete icabet eder ve uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine getirmeleri gereken hususları içeren tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tarafından birlikte imza altına alınır. Bu tutanaklar 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi anlamında ilam niteliğindedir.