14.Karadeniz Bölgesi Baro Başkanları Toplantısı Yapıldı

0
308

 

Karadeniz bölgesinde bulunan tüm baroların baskani bir araya geldi 

20-21 Nisan 2018 tarihinde , Ordu Barosu ev sahipliğinde bir araya gelen Karadeniz Bölgesi Baro Başkanları, toplantı gündemi uyarınca görüştükleri konular çerçevesinde aşağıdaki hususları kamuoyu ile paylaşmayı uygun görmüşlerdir.

Baro Başkanları,
– Ülkemizde erken seçim kararı alınmasını takiben seçimin demokratik teamüllere uygun olarak seçim güvenliğinin sağlandığı tarafsız , eşit ve yansız bir biçimde sonuçlanması için tüm kurumların olduğu kadar baroların ve mensubu olan avukatların her türlü katkıyı ve desteği vermeye hazır olduklarını bir kez daha beyan ederler . Bu bağlamda yargısal faaliyet yürüten İl ve İlçe Seçim kurullarında, gözlemci sıfatı da dahil olmak üzere görev almaya hazır olduklarını, kaldı ki savunma makamını temsil eden avukatların, yargısal faaliyette bulunan bu kurullarda bulunmasının bir gereklilik olduğu da açıktır.

– 15 Temmuz darbe girişimini takiben ilan edilen, gerçekte darbe girişimi ve terörle sınırlı olması gerekirken , gittikçe olağanlaşan OHAL yönetim biçiminin OLAĞAN yönetim biçimine dönüşmesinden kaygı duymaktadırlar. OHAL’i takiben KHK yoluyla yapılan düzenlemelerin kalıcı olmasının , hak ihlallerini artırdığı ve hak arama özgürlüğünün kısıtlanmasına sebebiyet verdiği , hukuk güvenliği , adil yargılanma hakkı ve adalete erişim konusunda ciddi engeller oluşturduğu kamuoyunun bilgisindedir.

-Diğer yandan OHAL İnceleme Komisyonu’na on binlerce kişinin hak ihlali iddiası ile başvurduğu, komisyonun yapısının , bu büyük başvuru grubunun taleplerini karşılayabilecek sayısal niteliği taşımadığı ve bu hali ile komisyonun kendisinden beklenen işlevi gerçekleştiremediği ve etkisiz kaldığı aşikardır.

-Toplantıya katılan BARO BAŞKANLARI, TBB tarafından BAROLARLA birlikte uygulanmasına karar verilen uzlaşmaya ilişkin AVUKATLIK KANUNUN 35/A maddesine işlerlik kazandırılarak yargısal sürecin daha ekonomik , daha hızlı yürütülebileceği ve bu uygulamanın ısrarla sürdürülmesi konusunda mutabıktırlar.

-Avukatlık mesleğine her yıl , on bine yakın hukuk fakültesi mezununun katılmak üzere staj başvurusu yaptığı, hukuk eğitimi veren fakültelerin sayısının çokluğu, bu çokluğun hukuk eğitiminin nitelik ve nicelik olarak kalitesini düşürdüğü görülmekle, hukuk eğitimi veren fakültelerin ivedilikle akademik kalitelerinin sorgulanarak, staja başlangıçta ve mesleğe kabulde sınavın uygulamaya konulmasının bir zorunluk olduğunu beyan ederler.

-Yargının en önemli bileşenlerinden olan Hakimlik ve Savcılık Mesleğine kabulde Avukatlık görevini yürüten nitelikli meslektaşlarımızın seçilmesi kadar, sınavların adil ve objektif olarak yapılması da bir başkaca önemli talebimizdir.

Toplantıya katılan BARO BAŞKANLARI tarafından yapılan bu tespitler , kamuoyunun bilgisine sunulur, SAYGILARIMIZLA, 21.04.2018

Çorum Barosu Başkanı
Ordu Barosu Başkanı
Artvin Barosu Başkanı
Rize Barosu Başkanı
Trabzon Barosu Başkanı
Samsun Barosu Başkanı
Gümüşhane-Bayburt Barosu Başkanı
Giresun Baro Başkanı
Trabzon Barosu Başkanı
Tokat Barosu Başkanı
Amasya Barosu Başkanı
Sinop Barosu Başkanı
Bartın Barosu Başkanı
Karabük Barosu Başkanı
Çankırı Barosu Başkanı
Kayseri Barosu Başkanı
Bilecik Barosu Başkanı
Bolu Barosu Başkanı
Düzce Barosu Başkanı