OHAL Komisyon kararı ile Müdür lerin iadesi ancak memur olarak Mümkün

0
1191

MÜDÜR,OHAL  Komisyon kararı, sonrası görevine memur olarak iade edilir.

Ohal Komisyon kararı ile KHK  sonrası göreve iade edilenler arasında farklılıklar var.

KHK  sonrası iade de de kişi geçmişe yönelik olarak haklarını alabilmekte,eski ünvanı ile görev iadesi yapılabilmektedir.Birikmiş alacak haklarını tamamen alabilmektedir.

Ancak komisyona itiraz ile göreve iade olunanlar ;

1-Çalıştıkları kurumdan bir başka kuruma nakil olarak atanabilmektedirler.

2-İhraç edildikleri tarih ile atandıkları tarih arasındaki mali yönden haklarını almamaktadırlar

3-Ögretim elemanı ise eski üniversitesine değil  2006 yılından sonra kurulan bir üniversiteye ataması yapılmaktadır.

Bu listeye ek bir madde daha eklenmiş ve komisyon kararı ile göreve iade olunanlar yöneticilk değil memuriyet görevine iade olacaktır.

OHAL  komisyonunun kurulmasına dair 8/3/2018 tarihli resmi gazetede  yayımlanan 7075 sayılı Olaganüstü hal işlemleri inceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin Değiştirilerek kabul edilmesine dair ksnun da yer alan hükme dayandırılmıştır.

‘’1-Kamu görevinden ,meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabul edilmesi halinde karar devlet personel başkanlığına bildirilir.Bu şekilde bildirilen personelin atama teklifleri ,statüleri,ünvanları ve yürüttükleri görevleri itibari ile başka kurumlarda görevlendirilmeleri mümkün olmayanlarhariç olmak üzere daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışında ki kamu kurum ve kuruluşlarında eski statü ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara DEVLET PERSONEL BAŞKANLIGI  tarafından ikamet ettikleri il dikkat edilerek 15 gün içinde iade yapılıur.Bu fıkra kapsamında kamu görevine iadesine karar verilenlerden yöneticilik görevinde bulşunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında yöneticilik görevinden önce bulundukları kadro ve pozisyon ünvanları dikkate alınır.

Ancak buradaki yöneticilik görevinin kapsamı çok geniş tutulmamaktadır.Kanun maddesi zaten kendisi bir mağduriyet yaratmakta olup yetkili kamu kurumlarının mağduriyetleri en aza indirmesi uygun olacaktır. Örnegın bu madde de geçen yöneticilik görevinde bulunmakta iken  ifadesi üçlü  kararname ile yapılan atamaları kapsayabilecek şekilde yorumlanabilir. Ve 15-20 yıllık birikim den kaynaklanan ve müktesep hak niteliğindeki müdürlük türü unvan lar kapsam dışı bırakılabilinir.

15 temmuz girişimi ile sempati ve ya m,litan duzeyınde kalkışmaya kalşkanların yanında yer alanların müktesep hak varlığından bahsedilmeyeceği acıktır.

İş bu KHK  düzenlenmiş olmasa idi. Ohal sonrası devlet için de devlet olanların kazanılmış hak iddiası ile görev iadeleri idare mahkemelerince yerine getirilebileceği gibi yokluklarında yerlerıne yapılan atamalar acısından da yeni sorunlar oluşturacağı kaçınılmazdı.

KHK  ile görev iadesi yapılanlar da anayasa normuna göre ataması yapıldığı için geriye dönük hakları alması olağan dır. Oysa komisyon kararı neticeten idari bir karar olup buna göre görev iadesi olmaktadır. Bu halıyle de eşitsizilik uygulaması gözükmez.

Paylaş
Önceki İçerikEhliyet
Sonraki İçerikKadim Kader
İbrahim Halil Eroğlu
AJANS 3C isimli aylık hukuk bülteni çıkardı. FİKİR KULUBÜ isimli kitabı var. www.sende yaz.net te şiirve makale tarzı yazıları bulunmakta çeşitli yerel gazete ve meslek dergilerinde yazı ve makaleleri vardır. www.iheroglu.com adresinde hikaye-makale ve yaşam koçlugu hakkında yazıları bulunmaktadır. Uzun Köprü Lisesi Gaziantep Atatürk Lisesi Ankara hukuk fakülteinde okudu Dernek ve parti yöneticilikleinde bulundu.Futbol masa tenisi ve tenis oynuyor.