Batman barosunda HMK hakkında seminer düzenlendi.

0
455

01.04.2018 Tarihinde Batman Barosu Hizmet Binası Av. Veysi Arı CMK uygulama merkezinde Batman 3. Asliye Hukuk Hakimi Furkan Olgaç tarafından HMK’da Usul İşlemleri ( Ön İnceleme, Tahkikat ve Karar aşamaları) konulu seminer verildi.

Hukuk Muhakemeleri kanunu yeni düzenlemeler ile bir çok konu da mevzuatımıza yenilikler getirdi. Eski mezunlar  ve kararlar ile devam eden hukuk düzenindeki bu yenilikler için tüm barolar ve adalet bakanlığı seminer ve hizmet içi eğitim programları ile uygulama da doğacak boşlukları ggidermeye çalışmaktadırlar.

Dava,usulune uygun olarak hazırlanmış dilekçenin ön büroya verilip harc ve avans  giderlrinin yatırılması ile başalr.(HMK 118 VD)

Taraf teşkili ile kişinin mernis adresine yapılan tebligat ile adresinde bulunamaması hallerinden başlayıp, ilanen tebligata kadar uzanan hususlar HMK  VE BAGLANTILI KANUN OLARAK TEBLİGAT KANUNUNDA DÜZENLENMİŞ TİR.

Önceki uygulama da  dava acılıdıktan sonra duruşmalarda hazır hale getirilen dosya yeni sistemde ön inceleme adı verilen ve ön inceleme duruşmasına kadar geçen süreç de yazışma ve tebligatlar ile tamamlanıp bu aşamada gerek taraflara gerekse evrakların bulunduğu kuruluşlara yazı ve talimatlar ile tamamlanıp,davanın niteliği ortaya konuyor ve taraflarca ilk itiraz halleri bu ön inceleme de yerine getiriliyor(HMK 137-142) DAVA ŞARTI   YOKLUĞU HALLERIN DE  verilen kesin süreye ragmen taraflarca eksikli giderilmiyorsa DAVA usulden rededilir….

Karşı taraf bu asama da  karşı dava acabıleceğı gibi belirlenen sürede cevap dilekçesi ve itirazlarını delilleri ile bildirmek zorundadır.Dosya da toplanacak karşı delilleri varsa  -Delil avansını- yatırması gerekir. Varsa cevap dilekçesinde süresinde ilk itirazlarını öne sürmesi zorunludur. Aksi halde süre dolmamış bile olsa ilk itirazlarını dile getiremez. Süresinden sonra cevap dilekçesi verilmiş se hiç verilmemiş oldugunda nasıl davanın reddi savunuluyorsa aynı manaya  gelir..

Şerhli tebligata ragmen Ön inceleme duruşmasına  davalı gelmediği takdırde davacı davasını genişletme yasağından kurtulur ve davalının muvafakaatına gerek kalmaksızın taleplerini isterse genişletir.

Ön inceleme aşamasından sonra tahkiakat geçilir.(HMK 143-183.)Dava nın şablonu ön incelemeden sonra belirlenmiştir. Ve taraflarca artık muvafakatle genişletilebilinir Ya da hakimi resen arastırması gereken husus oluşursa hakim takdiri ile genişletilir.

ÖN İNCELEME YAPILMADAN TAHKİKATA GEÇİLEMEZ.

Sulh Hukuk mahkemesi gibi bir kısım özel yetkili mahkemeler basit yargılama usulune tabi olup seri şekilde yargılama yapılır. Diğerlerinden farklı oalrak dava sadece bir kez düştüğünde yenileme hakkı vardır.

Görüldüğü yeni düzenleme basit anlaşılır ve güncel İHTİYACLARI KARŞILAYABİLECEK SEKILDE HIZLI YARGILAMAYI ESAS ALMIŞTIR.

TAHİKAT AŞAMASINA GEÇİLDİKTEN SONRA ŞEKLİ  oalrak yapılması gereken işlemler yapılır. iSPAT AŞAMASI 187-293  maddlerinde düzenlenmiştir.Varsa keşif incelemesi bilirkişi raporu ve tanıkların dinlenmesi ya da yemin deliline basvurulması hallerınden sonra sondan bir önceki aşama olan ve HMK 184- 186  da yer alan sözlü savunmaya geçilir. Burada dosyanın tamamının taraflarca deliller ışığından değerlendirilmesi gözden kacan bir husus varsa istenmesi ve hümkümden önce davanın neticesi talep olnur.

Son aşamada hüküm aşaması olup (HMK 294  vd) davanın harç yatırılması ile başlayan sürec de hakim ,delillerin tartışıldığı-değerlendirildiği ve dosyanın tamamlandığı son aşama da Türk kanunlarına göre karar verir.  Bu aşamada hakim hükmünü tesis eder ve vicdani kanaatine göre  acıklar.

Tüm bu yeniliklerin yer aldığı programalrda emek ve düşünceleri ile ktkı sağlayaraak TÜRK HUKUKUNA  fayda sağlayan herkese teşekkür ederiz

AJANS 3C