Değiştir Marşı

0
373

İttifak oldu diye aslını inkar eder olduk
Değil Marşı,adımız değişse duymaz olduk
Vekilinizi kim ¿
Dedi Dünya da dönüyor dönmeden beter olduk
////
AB zaten Ata düşmanı hep uyur olduk
Afrin den çıķ dedi,padişaha sarılır olduk
Vekilinizi kim ¿
Dünyadan göçmeden ölüden beter olduk
//////
Secim meçim derken derdi bilmez olduk
Derman diye diye deveye yar olduk
Vekilinizi kim ¿
Diken nerde derken her oduna ateş olduk
////
Halili Der ki
Ahraz ol lal ol ama aptal olma
Üç alacağım diye bire feda olma
Ye ye de hiç olmazsa onursuz olma
İshal olursan kalınbağırsagı tutmaz dolma …

Halili