Kira bedelini nasıl belirlerim?

0
439

Kira bedeli,kiracının söz konusu gayrimenkulu kullanma karşılığı olarak belirlenen dönem içinde belirlenen aralıklarla ödediği tutardır.Para dışında hizmet veya imalatlar olarak da anlaşma ya göre ödeme kriterleri belirtilebilinir. Kira sözleşmesin de bu husus açıkça ifa şekli ile beraber belirtilmelidir. Kanun un belirlediği dairede  kiralayan, kira bedelini belirlemekte serbesttir.

Sahip olduğunuz evin kira getirisi ile ilgili olarak kiraya vermeden önce  doğru hesap için belli krıterler vardır.Bu krıterlerı dıkkate almadığınız takdır de sonuç her zaman yanlış çıkar .. Bu kriterler;

-Sizin finansal ihtiyaçlarınız,

-Gayrimenkulünüzün durumu

-Gayrimenkulunuzun  bulunduğu bölgenin fiyat skalası

Fiyat belirlemede en önemlı etkendir.

Şimdi kira bedelini belirlerken evin amortisman bedelını hesaplamak gerekır.

Gayrimenkulün amortisman süresi nasıl hesaplanmalı?

Gayrımenkulun yıllık kira gelirini ,satış bedelıne böldüğünüzde gayrımenkulunuzun amortısman suresini bulursunuz..Bu amortısman süresi 20 yıl civarında ise evinizin kira bedelinin gerçek değerine yakın olduğunu düşünebilirsiniz. 20 yılın üstünde ise kira bedelinin gerçek değerinin altında olduğu söylenebilir.Bu konuda kira bedelinin arttırılması ile ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Amortısman süresi şayet 15 yıl ve altında ise kira bedelinin gerçek değerine göre yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda karşılıklı olarak gerçek değerinin altı yada üstü olduğuna inanılıyorsa kira tesbit davaları ile düzeltme yapılabilinir.

Yeni dönem geldiğinde ve evinizin kira bedelının emsallerine göre cok düşük kaldığını düşünüyorsanız kira bedelinin tesbiti davası açabilirsiniz.

Kira tesbit davaları hangi durumda acılır?

Kira tesbit davasının açılabilmesi için evin değerini gerçekten değiştiren bir faktör aranır.Mesela evin bulunduğu alana bulvar yapılması, AVM  inşaası, metro istasyonu gelmesi ,tüm muhitin değer artışına sebep veren haller sizin evinizin de kira değerinin artmasına yol acar. Yine kira sözleşmesinin güncelliğini yitirmesi ve enflasyon altı kira artışlarda uzun süreli kullanımdan kaynaklı hallerde de kira bedeli emsallerinin çok altında kalmışsa kira tesbit davası açılır.

Ev sahibi kanunen kira sözleşmesi döneminden bir ay evvel kira tesbit davası acılacağına dair ihtarname çekmek sureti ile kiracısını bilgilendirmek zorundadır. Aksi halde kira sözleşmesinde geçen oranlarla kira sözleşmesini yenilemiş olarak kabul edersiniz ve bu davayı açmak hakkını kaybedersınız açsanız bile dava reddedilir. .

Eğer kira kontratında kiranın belli oranda arttırılacağına dair bir ibare varsa kontrat bitiminden önce ihtar sartı aranmaksızın kira dönemi içinde her zaman kira bedelinin tesbiti davası acılabilinir.

Kira bedelinin tesbiti davasında görevli mahkeme SULH HUKUK  mahkemesidir. Tesbit davasında sadece tesbit ile ilgili karar verilir  tahsılı hakkında hukum verilmez. Bu sebeple borçluya karşı ilamsız takip yapılır.

ajans 3c