Atasözlerin Avukatcası

0
464

Atasözlerinin hukuktaki anlamları : ))
1-Damlaya damlaya göl olur : Maaş haczi
2-Çalma elin kapısını, çalarlar kapını : İstihkak davası
3-Ödünç güle güle gider, ağlaya ağlaya gelir: İş avansı
4-Gören gözün hakkı vardır :Tahsilatta stajyere verilmesi gereken prim .
5-İki dinle bir söyle: Sanığa duruşma öncesi tembihlenen
6-İnsan beşer bazen şaşar : Usule dikkat çekilmesi
7-Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez: Tazminat davalarında masrafların avukattan olduğu anlaşma
8-Kimse ayranım ekşi demez : Müvekkilin anlattığı
9-Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın : Direnme kararı
10-Rahat ararsan mezarda : Avukatlık
11-Sona kalan dona kalır : Hacizdeki sıra
12-Tatlı dil yılanı deliğinden
çıkarttır:Arabuluculuk
13-Üzümünü ye bağını sorma : 89/1 haciz ihbarnamesi .
14-Sayılı günler çabuk geçer : Kesin süreli ara kararlar.
15-Koyunun bulunmadığı yerde keçiye
Abdurrahman Çelebi derler :Arzuhalci
16-El elin eşeğini türkü söyleyerek çağırır : Başka şehirdeki meslektaş yardımı .