Ücretler Avukat ve Özet Bilgi

0
3226

2018 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2018 yılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

Zorunlu müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2018 yılı tarifesi

2018 yılı Yargı Haçları

2018 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

2018 yılı CMK Tanıklık Ücret Tarifesi

Hmk bilirkişi ücret tarifesi

Hmk tanık ücret tarifesi

2018 Yılı Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

2018 yılında elinizden düşürmemeniz gereken kararlar Koleksiyonu

İstinafa ve temyize başvuruda parasal sınır? HMK,nın İİK’nun parasal sınırları 2017

İstinaf için dikkat etmeniz gerekenler. Başvuru süresi? Cevap yoluyla istinafa başvuru? İcraya etkisi?…

İstinaf kararını verdi : karşılıksız çeklere icra mahkemesi bakacak

Aym : kararın uyaptan görülmüş olması tebliğ yerine geçer

Hgk : davaya cevap vermeyen delil sunma hakkını yitirir!

Hgk’dan önemli içtihat : eşin rızası olmaksızın aile konutuna ilişkin işlem…

Yargıtay büyük genel kurulu son noktayı koydu : bozmadan sonra ıslah mümkün değil !

Davalının adresi bilinmiyorsa ne yapmak lazım ?

Karşılıksız çek şikayeti, icra mahkemesine mi savcılığa mı yapılacak?

İstinaf yoluna başvuru dilekçesi örneği – dilekçede neler olmalı? nereye verilmeli? hukuk – hmk

Avukatın vekalet ücreti alacağı için takip açmadan önce barosuna bilgi vermemesi disiplin suçu