Hakim ve Savcılara Vergisiz Çifte Silah

0
341
Yeni düzenlemeye göre hâkim ve savcıların alacağı silahlar her türlü fon, vergi, resim, harç ve resmi kuruluşlara ait ardiye ücretinden muaf tutulacak. Hâkim ve savcılar biri yerli, biri ithal olmak üzere iki adet silah alabilecek
Hâkim ve savcılara silah tedariki hakkında yayımlanan yönetmeliğe göre hâkim ve savcılar doğrudan, toplu olarak veya talebe göre silah sahibi olabilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre tabancalar, hâkim ve savcılar tarafından doğrudan, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından hâkim ve savcı sayısı dikkate alınarak ön talep toplanmaksızın toplu olarak ve başkanlık tarafından ön talep toplanmak suretiyle Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından temin edilecek. Tabanca almak isteyen hâkim ve savcılar, mülki idare amirliğinden alacakları bireysel satın alma yetki belgesiyle Başkanlığa başvuracak. Başkanlıktan verilen zati silah satın alma belgesiyle MKE’den tabanca satın alınabilecek. Toplu olarak tedarik etmede başkanlık, hâkim ve savcı sayısını dikkate alarak ihtiyaç duyulan tabanca miktarını belirleyip MKE’ye bildirecek. Hâkim ve savcıların satın alabilecekleri tabancaların marka, model ve fiyatı bakanlık ve başkanlık resmi internet sitelerinden duyurulacak. Tabanca satın alma talepleri UYAP üzerinden toplanacak. Başvuru işleminin tamamlanmasından sonra, silah alımından vazgeçilemeyecek, vazgeçme talebi hiçbir surette kabul edilmeyecek ve silah bedeli de iade edilmeyecek.
Vergiden muaf olacaklar
Hâkim ve savcılara satışı yapılacak tabanca bilgilerini Başkanlık tutacak. Kayıtlarda, zati silah alan hâkim ve savcıların kimlik bilgileri, sicili, hizmet süresi, zati silah tarihi, satılan tabancaların cinsi, çapı, marka ve modeli, tabanca teslim tarihi, zati tabanca satış senedi numarası bulunacak. Tabancalar, her türlü fon, vergi, resim, harç ve resmi kuruluşlara ait ardiye ücretinden muaf tutulacak. Hâkim ve savcılar, vergi muafiyetinden bir adet yerli, bir adet ithal olmak üzere iki tabancanın temini amacıyla yararlanabilecek.