Sırf Fatura ile icra Takibi Yapabilir miyim?

0
429

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak, tanımlanmış, 231 inci maddenin 5 inci bendinde; faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu durumda 8 günlük itiraz süresinde itiraz edilmeyen fatura kesinleşmiş bir alacak hakkında vucut verebilir.Bu ön şart gerçekleştikten sonra fatura içeriğinin  teslim şartlarının ispat edilebilir olması durumunda icra ile yolu ile takipte sonuç borçlu tarafından itiraza ragmen sonuç alınabilme ihtimaliniz vardır.