SILA PROJESİ

0
575

Türkiye Barolar Birliği’nin Ana Faydalanıcısı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün Faydalanıcısı olduğu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) ve Türkiye Barolar Birliği tarafından finanse edilen “Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek (SILA) Projesi” kapsamında Adli Yardım İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi ve Hizmetlerin Geliştirilmesi Eğitimi 16 Eylül 2017 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir.

Eylül 2015 tarihinde başlamış olan Proje’nin V. Bileşeni kapsamında Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa Baroları ile işbirliği içerisinde toplam 200 avukata yönelik bir günlük eğitimler gerçekleştirilecektir. Eğitimlerin nihai hedefi, ülkemizde hayatını idame ettiren Suriyeliler, kadın, çocuk, LGBTİ bireyler de dahil olmak üzere dezavantajlı gruplara adli yardım sağlayan avukatların mesleki gelişimine katkı sağlamaktır. Daha özel bir anlatımla, eğitimin temel hedefi, katılımcı avukatlarda adli yardım uygulamasının adli bir süreçten öte insan hakları çerçevesinde düşünülmesi gerektiği bilincini geliştirmek ve bu bağlamda sığınmacıların adli yardımdan yararlanmasına yönelik sık karşılaşılan durumlarda izlemeleri gereken yollar konusunda farkındalık oluşturmaktır.

Eğitimlerin ilki Gaziantep ve Kilis Barosu ile işbirliği içinde Türkiye Barolar Birliği Projeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Av. Eyyüp Sabri Çepik, Gaziantep Baro Başkanı Sn. Av. İskender Kahraman’ın açışını gerçekleştirdikleri eğitim programı UNDP Türkiye ve SIDA temsilcilerinin katkılarıyla, alanında uzman akademisyenlerin desteğiyle ve 44 avukatın katılımıyla 16 Eylül 2017 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerde katılımcıların aktif olarak yer almaları sağlanmış ve adli yardım hizmetlerine ilişkin görüş ve önerileri alınmıştır. Bu değerlendirmelerin proje sonunda üretilecek olan “Strateji Belgesi” ve “Yol Haritası” dokümanlarına girdi sağlaması hedeflenmektedir.Proje ile ilgili

BİR ASİSTAN ALIMI YAPILACAKTIR