15 Günlük Cevap Süresini Kaçırırsam Ne Yapmam gerek

0
456

Ön inceleme aşamasına kadar davanın hazırlık aşaması söz konusudur..Getirtilmesi gereken evrak ve belgeler ,verilmesi gereken ve verilmediğinde davanın red talep li anlamı çıkan cevap dilekçesi sunma hakkı bu süreçte ki merhalelerdir

15 günlük davalıya verilen cevap süresinde davalının adil yargılanma ve savunma hakkını ortadan kaldıracak sekil de uygulamanın hukuka aykırı sonuçlar cıkaracağı kacınılmazdır. Kaldı ki karsı davaya verilmiş zımnı de olsa bir cevap vardır ”davanın reddi ”.Yine duruşmalar da kesin süre ile yargılamanın hızlanması için öngörülmüş ve yerine getirilmediğinde müeyyidesi olan bir kuralın kesin süre olmadan ön inceleme aşamasında  verilen 15 günlük süre nin aynı yaptırıma tabi tutulması hak ve nesafet ile  de acıklanmaz

Yargıtay ‘ın da  bu konu da getirdiği çözüm davayı genişletme yasağı kuralına aykirılık getirmeyecek şekilde cevap ve delil hakkının kullanılmasıdır.Emsal olması bakımından ;

”…Davaya süresinde cevap vermeyen davalı,davacının kusurlarına yönelik olarak değil,kendisine kusur yüklenemeyeceğine ilişkin olarak delil bildirme hakkına sahiptir…”(.T.C. Yargıtay 2.HD ‘nin 2013/1548 E. 2013/13577 K. Ve 13.05.2013 tarihli kararı )

”…Süresinde cevap vermemiş olmakla davayı inkar durumuna düşmüş bulunan davalının,dava dilekçesinde bildirilen vakıaların doğru olmadığını ispat için yeni vakıalar ileri sürmeden savunmanın genişletilmesi yasağına uyarak ve inkar sınırları içerisinde kalmak suretiyle karşı delil göstermesi engellenmediğinden,davacıların bu çerçevede delil gösterme ve dinletme hakları vardır…”(T.C. Yargıtay HGK 1990/2-536 E. 1991/4 23.01.1991 tarihli kararı)

Bu durumda cevap dilekçesinin karşı tarafın iddialarını karşılayacak sekil ve delillerde verilmesinde sıkıntı olmaz.