ŞEB-İ ARUS

0
428

742 .ŞEBİ ARUS TÖRENİNDE CANLAR BULUŞTU..

Ve bir Aralık ayı daha geldi Konya’da yürekler pır pır uçmağa varırken ‘’,YARADILANI HOŞ GÖR YARADANDAN ÖTÜRÜ’’ diyen ve insan  ve hakları  tarihinde batı felsefesi gibi sadece insan değil yaşayan varlıkları  can olarak gören ve  her şeye değer  veren anlayışın törenleri Konya ‘da başladı

MEVLANAN CELALETTİNİ RUMİ…

Mevlana, 1207 yılında bugünkü Afganistan, o dönemde İran sınırları içerisindeki Horasan eyaletinin Belh şehrinde dünyaya gelen, ünlü Türk felsefecidir. 4 yaşında babasından felsefe, filoloji ve din dersleri almaya başlar. 1214 yılında Bağdat’a, 1218 yılında Konya – Karaman’a göç ederler ve babası Bahaeddin Veled için Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından Konya’da medrese (akademi tarzında okul) yapılır. Batıdaki Anadolu Selçuklu topraklarına Rum diyarı denildiği için isminin sonuna “Rum-i” (Rum diyarında yaşayan) eki alır. Babası Bahaeddin Veled öldükten sonra (1231 yılında) akademide ders vermeye başlar. Sevgi ve saygı göstergesi olarak öğrencileri ve sevenleri tarafından “Mevlana” (Efendi) lakabı verilir. Böylece ismi ünvan ve sıfatlarla birlikte tam olarak “Mevlana Muhammed Mustafa Celaleddin-i Rum-i” olur. Türkçe konuşulan yerlerde ve İran’da kısaca Mevlana denilmekte

SEMA NEDİR

Semazen sema yapan dervişe verilen addır. Çivi ile başlar ,başparmagı ile yanıdaki parmagın arasına aldığı civini etrafından dönerken önce ellerini kollarını açması öğrenir ve topluluk içerisinde ahengi bozmadan yapmayı öğrendiğinde diğer semazenlerin arasına katıştırılır. Toplu veya tek başına yapılan Sema aynı amaç içindir. Toplu halde yapılan Sema’ya, “Sema Töreni” denir. Sema’nın düzenli olması için konulan kurallar bir törene, Farsça’sı “Mukabele”ye dönüşmesini sağlamıştır. Bu Sema töreni Mevleviler tarafından yapıldığı için “Mevlevi Mukabelesi” denir.

ŞEBİ ARUS TÖRENİ NEDİR?

Şeb-i Arus kelimesi “Düğün Gecesi” demektir. Mevlana ölüm gününü “Hakk’a vuslat” yani “Yaratana Kavuşma” (Düğün Günü-Gecesi) saymıştır, “Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan” der. Ölüm Mevlana için kişinin aslına dönüşü, kaynağının ilahi bir cevher olması nedeniyle “Allah’a dönüş” olarak yorumlar. Bir başka ifadeyle ölüm “cismin ortadan kalkması değil, Allah’a doğru uçmasıdır”. Ölüm, Müslümanlık öncesi Türklerde de aynı şekilde ifade edilir.

Mevlana’nın ölüm günü (veya vuslat günü) olan 17 Aralık tarihinde, Mevlana’yı anma amacıyla her yıl yapılan törenin adıdır. 17 Aralık 2014 akşamı 741. Şeb-i Arus (Düğün Gecesi) töreni yapıldı. 2015 yılının 17 Aralık tarihinde de 742. Şeb-i Arus töreni yapılacak. Her yıl 17 Aralık tarihinde ikindi vaktinden sonra Kur’an-ı Kerim okunarak ve Ayn-ül Cem (toplu olarak Sema töreni) yapılarak gerçekleştirili

MEVLEVİLİK

İnsan kaynaklı ne olursa ol yine gel düsturu ile dünyada 3500 değişik ülke ve milletler arasında genişlemiş dergahları vardır. Anadolu müslümanlıgı ile 18 yüzyılda misyoner  faaliyetlerinin çalışması ve düsturun misyonerlerce çalışma sahası olarak belirlendiği de bilinmektedir.