Ruhsatsız silah almak suç mudur?Kimler ruhsat alamaz?

0
582

İnsan hayatını varlıgını doğrudan ilgilendiren ve öfke kontrolu ile psişik diğer sartlarda eksikli olması hallerinde silah tasıma belli kurallara baglanmıştır

-Nufus kaydı örneği

-Sabıka kayıt belgesi,

– Devlet hastanesinden alınmış sağlık raporu,

– İkametgah belgesi,

– İkamet edilen ilin valiliğine hitaben dilekçe,

– 1 adet yarım kapaklı karton dosya,

– Son 1 yıl içinde çekilmiş 5 Adet vesikalık fotoğraf,

– Silah ruhsat istek formu,( ruhsat için başvurulan yerlerden temin edilebilir)

– Meslek Mensubları ve Kamu Görevlileri içinse yukardaki belgelere ek olarak söz konusu görevleriyle ilgili belgeler.

– Can güvenliği tehditi varsa bununla ilgili belge,

– Eğer silah devir alınacak ise silaha ait ruhsat fotokopisi ve karşılıklı yazılmış olan devir dilekçeleri,

– Parmak izi kayıt formu mevcut değilse parmak izi kayıt formu,

Silah ruhsatı olmadıgı takdirde aldıgız her silah patlamaya haızr bir bombadır.Ne zaman patlayacağını bilemezsiniz .Daha önceden sucta kullanılmış çalıntı çıkması hallerinde işler daha çetrefilli hale gelir .Bu sebeple yasa dışı yollardan geçim kaynagı yapan insanlardan uzak durun ve bu tür alış verişlere kesinlikle yeltenmeyin

Bu konu ilei İlgili 6136 sayılı yasa mevcut olup ticaretinin yapılması örgütlü olması hunharca kullanıma elverişliliği giib haller ceza sınırlarının eksilip azalmasına yol acar.

KİMLER SİLAH ALAMAZ

– Psikolojik ya da fiziki yönden engel hali bulunmak,

– 21 yaşında olmamak,

– Kesici, delici aletlerle işlenen suçlardan (6136 sayılı kanun) ya da ateşli silahlarla işlenen suçlardan hükümlü olmak.

– Silah taşınması yasak yerlerde silah taşımak,

– Meskun mahalde silahla ateş etmek,

– Ruhsatlı silahıyla suç işlemek,

– Ruhsatlı silahını başkalarına vermekten mahkum olmak,

– İhmali ya da kusuru sonucunda ruhsatlı silahıyla başkaları tarafından suç işlenmesine sebep olmak,

– Uyuşturucu maddeler veya psikotrop maddeler ile ilgili olarak mahkum olmak,

– Ruhsat alırken söz konusu olan sebeplerin ortadan kalması durumunda ilgili makamlara beyanda bulunmamak,

– Devlet şahsiyetine karşı işlenen suçlardan hüküm giymiş olmak,

– Orman kanununa muhalefet suçundan 6 aydan fazla kişi hürriyetini bağlayan ceza almak,

– Taksirli suçlar dışında 12 aydan fazla kişi hürriyetini bağlayan ceza almak,

– Yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık faaliyetinden kaynaklı suçlar, kara para aklama statüsündeki suçlar, hayali ihracat başlığı altında bulunan suçlar, elektronik cihaz veya aletlerle işlenen suçlar, resmi ihale,alım,satım işlerine fesat karıştıma suçlarından birinden hüküm giymiş olmak,

Siz siz olun ruhsatlı da ruhsatsız da silah dan uzak durun.ŞEYTAN DOLDURUR…