Başbakan Yardımcısı Şimşek ‘Enflasyon sorununu önemsiyoruz’ dedi

0
405

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Yılın ilk dokuz ayında büyüme yüzde 7,4 oranında gerçekleşmiştir. Bu, hakikaten, Çin’le birlikte küresel olarak baktığınız zaman, belli başlı gelişmekte olan ülkelere baktığınız zaman en güçlü büyümeye tekabül etmektedir. Büyüme reeldir, büyüme vatandaşlarımıza yansıyor.” dedi.

Şimşek, TBMM Genel Kurulunda, kendisine bağlı kurumların 2018 yılı bütçeleri üzerinde hükümet adına söz aldı.

Bu sene ilk kez atıl bir kaynak olarak duran yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak, rezervleri güçlendirmek için altına dayalı tahvil ve kira sertifikası çıkardıklarını hatırlatan Şimşek, yaklaşık olarak 2,5 ton altını ekonomiye kazandırdıklarını, böylece bankacılık sisteminin kaynaklarını güçlendirdiklerini ve Merkez Bankasının rezervlerini artırdıklarını söyledi.

Dünya Bankası ile 2017-2021 dönemini kapsayacak ülke iş birliği çerçevesi programını yürürlüğe koyduklarını aktaran Şimşek, bu çerçevede Türkiye’ye 5 ila 7,5 milyar dolar arasında uzun vadeli, uygun şartlarda kaynak kazandırmayı umut ettiklerini dile getirdi.

Şimşek, “Bu çerçevede, 2017 yılında Dünya Bankasından reformların desteklenmesi için yaklaşık 351 milyon avro program kredisi sağladık. Bu kredi yurt içi tasarrufların artırılması, kırılgan grupların işgücü katılımının desteklenmesi ve sürdürülebilir büyümenin önündeki engellerin ortadan kaldırılması gibi değişik alanlarda kullanılacaktır.” diye konuştu.

“Zorunlu trafik sigortası primleri yüzde 28 düştü”

Zorunlu trafik sigortalarına ilişkin de düzenlemeler yaptıklarını, daha sonra da primlerin yeterince inmediği ortaya çıkınca azami prim uygulamasına geçtiklerin anlatan Şimşek, yine bu çerçevede, riskli sigortalılar havuzu kurduklarını ve bu uygulamalar sayesinde reel olarak zorunlu trafik sigortası primlerinde yaklaşık yüzde 28’lik bir düşüş yaşandığını ifade etti.

Reel sektörün teminat ihtiyacının daha kolay karşılanması için kefalet sigortalarının kamu ihalelerinde kullanımına imkan sağladıklarını hatırlatan Şimşek, Türkiye’de bankaların sağladığı gayri nakdi kredi büyüklüğünün 618 milyar lira olduğunu söyledi.

“Bireysel emeklilikte fon büyüklüğü 1,6 milyar liraya ulaştı”

Bireysel emeklilikte oto-katılım uygulamasının başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Şimşek, “1 Aralık itibarıyla 3,4 milyon kişi sisteme katılmış, fon büyüklüğü 1,6 milyar liraya ulaşmıştır.” bilgisini verdi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, 2018 yılında ise Hazine Finansman Programı kapsamında yatırımcı ve piyasa çeşitlendirme stratejisini uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

Bu çerçevede, altın tahvili, altına dayalı kira sertifikası ihraçlarını sürdüreceklerini aktaran Şimşek, “Aynı zamanda, piyasa koşulları çerçevesinde, ilk defa, belki, Çin’de Panda Tahvil Piyasası’nı yoklamayı düşünüyoruz. Buna ilişkin de yarın yapacağım ziyarette birtakım temaslarda bulanacağım.” açıklamasında bulundu.

Hazine Destekli Kredi Garanti Sisteminin 2018 yılında devam edeceğini ve etkinliğini artıracaklarını vurgulayan Şimşek, “Bundan sonra, hem var olan 50 milyar liralık kaynağı hem de geri dönüşü olacak olan yaklaşık 70 milyar liralık kaynağı, yani toplamda 120 milyarlık kaynağı daha çok ihracata, imalat sanayi yatırımlarına öncelikli olarak kullandıracağız.”değerlendirmesini yaptı.

Mehmet Şimşek, Kalkınma Bankasının, özellikle stratejik ve teknolojik yatırımlara daha uzun vadeli kaynak ve destek sağlamasını içerecek şekilde yeniden yapılandırılması çalışmalarını da 2018’de tamamlamayı ümit ettiklerini bildirdi.

“Türkiye ekonomisinin şoklara karşı büyük dayanıklılık gösterdi”

Son birkaç yıla bakıldığında Türkiye ekonomisinin şoklara karşı büyük dayanıklılık gösterdiğini belirten Şimşek, 2003-2016 döneminde Türkiye ekonomisinin ortalama yüzde 5,6 büyüdüğünü söyledi.

Mehmet Şimşek, şu bilgileri verdi:

“Bu büyüme aslında Çin ve Hindistan’dan sonra en güçlü büyüme oranı olarak karşımıza çıkıyor. Küresel kriz sonrasında yani 2010-2016 döneminde ortalama yüzde 6,7 gibi çok güçlü bir büyüme performansımız söz konusu. Geçen sene Türkiye ekonomisi hain darbe girişimi ve terör nedeniyle büyük şoklarla karşı karşıya kaldı. Buna rağmen, Türkiye, geçen sene yüzde 3,2 büyüdü. Şimdi, tabii ki, zamanında doğru tedbirleri aldık ve özellikle reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırdık, ciddi reformlar yaptık. Bunun sayesinde Türkiye bu sene güçlü büyümesine devam etti.

Yılın ilk dokuz ayında büyüme yüzde 7,4 oranında gerçekleşmiştir. Bu, hakikaten, Çin’le birlikte küresel olarak baktığınız zaman, belli başlı gelişmekte olan ülkelere baktığınız zaman en güçlü büyümeye tekabül etmektedir. Büyüme reeldir, büyüme vatandaşlarımıza yansıyor.”

Başbakan Yardımcısı Şimşek, şöyle devam etti:

“Üçüncü çeyrekte toplam 376 bin konut satılmıştır, bir önceki yıla göre yüzde 23,4’lük artışa tekabül etmektedir. Üçüncü çeyrekte otomotiv pazarımız 232 bin adet büyümüştür, artış oranı yüzde 15. Üçüncü çeyrekte toplam 2,5 milyon adet beyaz eşya satılmıştır, yıllık artış oranı yüzde 16,4. Üçüncü çeyrekte Türkiye’ye toplam 16,7 milyon turist gelmiştir, artış oranı yüzde 38,1. Yine ülkemizden seyahat amaçlı yurt dışına, üçüncü çeyrekte toplam 2,5 milyon vatandaşımız gitmiştir, yıllık artış oranı yüzde 12,5. Hemen hemen bütün alanlarda artış oranının üçüncü çeyrekte yüzde 11,1’lik büyüme oranından daha yüksek, reel, vatandaş düzeyinde bir büyüme, bir refah artışı olduğunu çok net bir şekilde bu rakamlar ortaya koymaktadır.”

Üçüncü çeyrekte ekonominin yüzde 11,1 büyümesini sadece baz etkisiyle açıklamanın doğru olmayacağını dile getiren Şimşek, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla rakamlarına göre ekonomide büyümenin devam ettiğini söyledi.

“Enflasyon sorununu biz önemsiyoruz”

Enflasyonun, diğer önemli bir sorun alanı olduğunu vurgulayan Şimşek, enflasyonun bu sene, özellikle liranın değer kaybı, petrol fiyatlarındaki artış ve önemli ölçüde de gıda fiyatlarındaki katılıktan dolayı çift haneye çıktığını aktardı.

Şimşek, “Enflasyon sorununu biz önemsiyoruz. Enflasyonla mücadele, enflasyonu tekrar tek haneye indirmek için hükümet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Özellikle kamu fiyatlarını bu çerçevede daha makul düzeyde tutacağız.” dedi.

“Ekonomimiz güçlü bir performans ortaya koydu”

Merkez Bankasının, para politikasını sıkılaştırdığını ve bunun etkisinin gecikmeli olarak ortaya çıkacağını belirten Şimşek, “Önümüzdeki dönemde inanıyoruz ki lirada göreceli bir istikrar, gıda komitesinin çabaları, Merkez Bankamızın çabaları sayesinde enflasyon tekrar düşüş trendine girecektir ve bu düşüş trendinin aralıktan başlayıp yılın ilk çeyreğinde hızlanmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Gerek daha çok istihdam gerek daha kalıcı fiyat istikrarı gerekse cari açığın daha düşük düzeylere, yönetilebilir düzeylere çekilmesi için Türkiye’nin yapısal reformlarını güçlü bir şekilde devam ettirmesinin zorunluluğunun altını çizerek, hükümetin bu konuda da iradesinin güçlü olduğunu vurguladı.

Şimşek, “Reformlar sayesinde son on beş yılda birçok şok yaşamamıza rağmen ekonomimiz dayanıklıdır ve ekonomimiz güçlü bir performans ortaya koymuştur.” dedi.