Bir ”Yüksek Kurulumuz”Daha Oldu

0
381

Bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğini sağlamak, temel strateji ve eylem planlarını hazırlatmak, onaylamak, gerektiğinde güncellemek ve uygulanmasını takip edip değerlendirmek amacıyla “Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu” (BMYK) kurulmasına dair genelge Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, söz konusu kurul, Başbakan tarafından görevlendirilen bir Başbakan Yardımcısı başkanlığında, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlarının katılımı ile oluşturulacak.

Bu çerçevede, Yüksek Kurul Başkanı tarafından kurul, alt kurul, teknik kurul, geçici ve kalıcı çalışma grupları ile il ve ilçe kurulları teşkil edilebilecek.

Ayrıca, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri kurul ve çalışma grubu toplantılarına ihtiyaç halinde davet edilerek çalışmalarda yer alması sağlanacak.

Kurulların kimlerden oluşacağı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yüksek Kurul Başkanı tarafından belirlenecek. Kurulların sekreterya hizmetleri, koordinasyon ve uygulamaların takibi Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla, illerde ise valilerin riyasetinde İl Sağlık Müdürlüklerince yürütülecek.

Bağımlılıkla mücadelede görev ve sorumlukları olan bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile Yüksel Kurul Başkanı tarafından belirlenerek diğer paydaşların katılımıyla uyuşturucu, alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele eylem planı hazırlanacak ve Yüksek Kurulun onayı ile uygulamaya konulacak.

Yeni eylem planları yayımlanıncaya kadar mevcut eylem planları geçerli olacak.

Genelgede, “Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca BMYK ve ilgili kurullar tarafından yürütülecek çalışmalarda ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak destek ve yardım titizlikle sağlanacak, görev ve sorumluluklar yerine getirilecektir.” ifadesine de yer verildi.