5 Aralık kadına secme ve seçilme Hakkının Tanınması ile İlgili İstanbul Barosu Acıklaması

0
588

 

  

                   5 Aralık Basın Açıklaması

  İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ VE   

İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ (İKKB)

Kadınlara Milletvekili Seçme, Seçilme Hakkı Tanınmasının 83. Yıldönümü

“Kadının Siyasette Eksik Temsili

Bir Demokrasi Meselesidir”

 

5 Aralık 1934 tarihi, Türkiye’de 1924 Anayasası ile sadece erkeklere tanınmış olan milletvekili seçme ve seçilme hakkının Anayasada değişiklik yapılarak kadınlara da tanındığı gündür.

Anayasanın 10. ve 11. maddelerinde yapılan değişiklik çerçevesinde İntibah-ı Mebusan Kanununda da (Milletvekili Seçimi Kanunu) aynı tarihte  değişiklik yapılmış ve kadınların seçme seçilme hakkı uygulamaya geçirilmiştir.

1935 yılında yapılan genel seçimde 18 kadın milletvekili seçilmiş ve Türkiye “kadın milletvekili ile” Dünya’da ikinci sırada yer almıştır.

Ancak ne yazık ki, bu doğru başlangıç sürdürülmemiş, 83 yıl içinde bir arpa boyu yol alınamamış, 2015 seçimlerinde kadın milletvekili oranı %14,7’de kalmıştır. Türkiye, 2017 yılında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde 144 ülke arasında 131. sıraya gerilemiştir.

Nüfusun yarısını oluşturan kadınların karar alma süreçlerine katılamaması, siyasette eşit oranda temsil edilememesi, her şeyden önce bir demokrasi meselesidir.

Ülkemizde 2 milyon 61 bin kadın okuma yazma bilmiyor, kadın istihdamı giderek azalıyor; her üç kadından biri ailede, sokakta veya iş yerinde şiddete uğruyor, son 11 ayda 349 kadın cinayeti işlenmiştir. 

Kadınların karar verici konumlarda ve siyasette yeterli sayıda temsil edilmemesi, yaşamın her alanında  cinsiyet ayrımcılığının giderek kökleşmesine, kısır döngü halinde devam etmesine ve gerçek demokrasinin yaşama geçirilememesine yol açmaktadır. Türkiye eğitimli, donanımlı ve konularında yetkin kadın potansiyelinden yararlanmamaktadır.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) olarak, çocukların cinsel istismarına göz yuman siyasetçileri kınıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi olan “kadın erkek eşitliğinin” başta siyasette olmak üzere yaşamın her alanında yer almasını istiyoruz. Gerçek demokrasiye ulaşana dek mücadeleye devam diyoruz.

İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ    

İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ