NEFRET ÇOCUKLARI…

0
544

Kürtaj -curetage -fransızcaden dilimize geçmiş bir kelime olup TDK ya göre 1. Vücutta boşluklar içinde bulunan yabancı cisimleri, hasta veya zararlı sayılan dokuları kazıyarak alma, kazıma. 2. Döl yatağının içini kazıyıp cenini alma işi.

Günlük hayatta ise İstenmeyen gebelik sonucu bebeğin yasam hakkına el birliği halinde yasal sınırlar dahılınde son verilmesidir .

Batı da nefret cocukları adı verilse de biz onlara kadersiz cocuklar deriz. ‘Yaradılanı hoş gör yaradan dan ötürü’ düsturu gereğince

İstenmeyen gebelık üst başlık olsa da ortaya çıkış halıyle-1-Evlılık içinde olabilir 2-Evlilik dısı da bu olay meydana gelebilir Evlilik dısı meydana gelme hali ıse a-Ergen ama ergin olmayan iki küçük arasında meydana gelebılir .b-Ensest bır ılıskı netıcesınde aıle ıcnde ortaya cıkabılır c-Her ıkı yas gurubu ıcınde zorla tecavuz netıcesınde ortaya cıkabılır.

Türk medeni Kanununa 28. maddesinde; kişiliğin, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlayacağı, ölümle de sona ereceği belirtilmiştir. Aynı maddede çocuğun, hak ehliyetini sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde edeceği belirtilmektedir. O zaman hukuki açıdan ana rahmıne dusmek bır sey anlamına gelıyor.

İstenmeyen gebelık halını bıreysel bır hak tezahuru olarak kabul edersek katlı vacıptır denılen cocuk hakkı acısından mı bakacağız,karnında taşıyan ama ıstemeyn anne acısından mı bakacağız yoksa böyle bır varlıgı kabul etmeyen toplum sartları acısından mı bakacağız

Temel soru iki insan ürünü olan ve dişi tarafından doğum anına kadar taşıyıcılığı yapılan ve doğmasa da var gibi kabul edilen aday insanın yaşam hakkını elinden alabilir miyiz?

ÇOCUK ACISINDAN

-Mevcut tıbbi şartlar altında doğacak cocugun noksan zihni ve bedeni eksiklik hali söz konusu ise

-uyusturucu Madde bagımlısı anne tarafından tasınan cocuk eksıklık halı olmasa bıle hücre gelişi mi tedavi edilemez bagımlılık hali ile gerçekleşeceği söz konusu ise

ANNE ACISINDAN

-Tıbbı sartlar acısından dogumun anne uzerınde uzuv eksıklıgı ve hayatını rıske etme halı soz konusu ıse

-Yası büyük olup tecavüz neticesi gebe kalmıssa

-Yası küçük olup ıradı olarak gebe kalmıssa

-yaşı küçük olup gizli gebe kalmışa (ensest ılışkı)

TOPLUM AÇISINDAN

-Tecavuz sonucu meydana gelmısse

-evlılık ıcınde ıstenmeden meydana gelmıs se

Farklı sonuçlara baglanmaktadır.

Insanların yasadıgı sosyal cevre duygusal yogunluk egıtım sevıyelerı gıbı hallerde vereceklerı tepkıler farklıdır kımı bu tepkıyı dogurma seklınde verırken kımı de doğurmama seklınde vermekte yada baslangıcta verdıgı ılk kararı gelısen asama ve sartlarda değıştırebılmektedır

Hukukun vicdanı, uygulamadakı eşitliğidir. Uygulamadaki ınsanılıgı değildir .Yani hukuk tüm duygu ve dusuncelerden arınmış olarak ortaya cıkan genel ve soyut kuralı eşıtlık dogrultusunda gelişen içtihatlara göre somut olaya uygulayacaktır. Baklava calmakla devletın bır tl sını calmak acısından farklılık yoktur Her ikisi de ahlaksız bır davranış olup çalma dolandırma zarara ugratma gıbı hallere uygulanan mueyyıde ıle ayrım yapılmaksızın uygulanması gerekir

Genel kural 10 haftalık istenmeyen gebelik halinin eşler muafakatında sonlandırılmasıdır

10 haftalık gebelık suresınde dogacak yavru cenın olarak ısımlendırılmıstır Bu surec onun katli için de her hukuk sıstemınde bıyolojık evrenın varlığıda göz önune alınarak tanınmıştır.

İslam acısından 40 gunluken nufte(kan pıhtısı) o kadar bır sure de alaka(bır parca et)sonra o kadar bır surede mudga(organların belirginleşmesi)halini alır ve melek gönderilerek ruh (üflenir) Cenin in bebek şeklini alması halı ıle yukarıdakı tarıf tıbbende bırbırıne uygunluk içermektedır Yani 40 gunluk cenının kalbı atmaya baslamakta ikinci kırkta vucut sekıllenmeye baslamaktaadır 120 gunluk oldugun da ruh üflenmış halıyle artık ınsanı fonksıyonu yerıe gelmekte ve dış olaylara da tepkımeler vermektedır

Boyle zor bır durumda temel sorunun cevabı ne olacaktır?

Savcı, gerekli kürtaj kararının verilmesi için dosyayı Sulh Ceza Mahkemesi’ne Gönderir.

Savcı, Türk Ceza Kanunu’ndaki “Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması halinde, süresi 20 haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla gebeliği sona erdirene ceza verilmez. Ancak bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi gerekir” maddesini ve Çocuk Koruma Kanunu’nu da hatırlatarak ailenin talebinin kabul edilmesini isteryebilir .

Bu konuda daha önceden  İzmir mahkemelerince verilmiş red gerekçesinde “yaşam hakkının korunmasının devletin görevi olduğunu belirten mahkeme gebeliğin sonlandırılmasının yaşam ihlali olacağını belirterek, “Nüfus planlanması kanuna göre gebelik annenin isteği üzerine 10. haftadan önce sonlandırılabilir. 10. haftadan sonra ise annenin hayatını tehdit etmesi ve doğacak çocuğun gelecek nesiller için ağır maluliyete neden olacağı hallerde raporla kürtaj yapılır. Ancak hekim bu kürtaj sonrası 24 saat içinde kadının kimliğini ve müdahale gerekçesini sağlık sosyal yardım müdürlükleriyle hükümet tabipliklerine bildirmek zorundadır” diyerek,dosyayı savcılığa iade etmiştir..

KÜRTAJ için 10 hafta olan yasal sınır kadının tecavüze uğraması halinde 20 haftaya çıkıyor. Tecavüz bebeği de olsa anne bebeği istemese de 20 haftadan sonra kürtajı yaptıran anne de işlemi yapan doktor da hapisle cezalandırılır .

Gebeliğin sona erdirilmesi Nüfus Planlaması Hakkında Kanun’daki düzenlemelere bakacak olursak;
Nüfus planlaması:
Madde 2 – Nüfus planlaması, fertlerin istedikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahibi olmaları demektir.
Devlet, nüfus planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Nüfus planlaması gebeliği önleyici tedbirlerle sağlanır.
Gebeliğin sona erdirilmesi ve sterilizasyon, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.
Bu Kanunun öngördüğü haller dışında gebelik sona erdirilemez ve sterilizasyon veya kastrasyon ameliyesi yapılamaz.

Madde 5 – Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde istek üzerine rahim tahliye edilir.
Gebelik süresi, on haftadan fazla ise rahim ancak gebelik, annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği veya doğacak çocuk ile onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete neden olacağı hallerde doğum ve kadın hastalıkları uzmanı ve ilgili daldan bir uzmanın objektif bulgulara dayanan gerekçeli raporları ile tahliye edilir.
Derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayati organlardan birisini tehdit eden acil hallerde durumu tespit eden yetkili hekim tarafından gerekli müdahale yapılarak rahim tahliye edilir. Ancak, hekim bu müdahaleyi yapmadan önce veya mümkün olmadığı hallerde müdahaleden itibaren en geç yirmidört saat içinde müdahale yapılan kadının kimliği, yapılan müdahale ile müdahaleyi icabettiren gerekçeleri illerde sağlık ve sosyal yardım müdürlüklerine, ilçelerde hükümet tabipliklerine bildirmeye zorunludur.
Acil müdahale hallerinin nelerden ibaret olduğu ve yapılacak ihbarın şekil ve mahiyeti ile sterilizasyon ve rahim tahliyesini kabul edenlerden istenilecek izin belgesinin şekli ve doldurulma esasları, bunların yapılacağı yerler, bu yerlerde bulunması gereken sağlık ve diğer koşullar ve bu yerlerin denetimi ve gözetimi ile ilgili hususlar çıkarılacak tüzükte belirtilir.
Gebeliğin sona erdirilmesinde izin:
Madde 6 – 5 inci maddede belirtilen müdahale, gebe kadının iznine, küçüklerde küçüğün rızası ile velinin iznine, vesayet altında bulunup da reşit veya mümeyyiz olmayan kişilerde reşit olmayan kişinin ve vasinin rızası ile birlikte sulh hakiminin izin vermesine bağlıdır. Ancak akıl maluliyeti nedeni ile şuur serbestisine sahip olmayan gebe kadın hakkında rahim tahliyesi için kendi rızası aranmaz.
4 üncü maddenin ikinci ve 5 inci maddenin birinci fıkralarında belirtilen ve rızaları aranılacak kişiler evli iseler, sterilizasyon veya rahim tahliyesi için eşin de rızası gerekir.
Veli veya sulh mahkemesinden izin alma zamana ihtiyaç gösterdiği ve derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayati organlardan birisini tehdit eden acil hallerde izin şart değildir.

Cinsel saldırıya uğramış kadın ya da cinsel istismara uğramış çocuk bu suç neticesinde gebe kalmışsa onunla ilgili gebeliğin sonlandırılması 20 haftaya kadar yapılabilir. Buna ilişkin yasal dayanak sadece Türk Ceza Kanununda çocuk düşürtme suçlarını düzenleyen 99. maddenin 6. fıkrasında yer almıştır. Buna göre;
“Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması halinde, süresi yirmi haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirene ceza verilmez. Ancak, bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi gerekir”

Türkiye, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılan “Kadına Yönelik Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Sözleşme” yi ( İstanbul Sözleşmesi ) ilk imzalayan ülkelerden olmuştur. Bu sözleşmeyle Avrupa Konseyi tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kararlı bir adım atılmıştır.

​20 haftaslık süre korkunç bir süre olup ceninin artık şekılsel ve ruhsal olarak insan halıne donuserek dış tepkimelere cevap verdiğini biliyoruz

Yine bildiğimiz bir kadının 30 gün sonunda biyolojik değişime ugraıdını fark etmesi ve regl olmaması halı ıle hamılelık suphesı tasıdıgını biliyoruz

Örtülü olarak tüm bu değişimlere ragmen anne memesinden süt gelme hali ve içerdeki cocugun artık kanunun öngördüğü süreyi geçirerek,cocugun dogumuna örtülü izin vermesi halıde göz önüne alındıgında 20 haftalık cocugun mahkeme kararı ıle dahı olsa katledılmesı CINAYETTIR.

Paylaş
Önceki İçerikHaksız kazanç ..
Sonraki İçerikDün Yaşıyorlardı 8 Şehidimiz Var
İbrahim Halil Eroğlu
AJANS 3C isimli aylık hukuk bülteni çıkardı. FİKİR KULUBÜ isimli kitabı var. www.sende yaz.net te şiirve makale tarzı yazıları bulunmakta çeşitli yerel gazete ve meslek dergilerinde yazı ve makaleleri vardır. www.iheroglu.com adresinde hikaye-makale ve yaşam koçlugu hakkında yazıları bulunmaktadır. Uzun Köprü Lisesi Gaziantep Atatürk Lisesi Ankara hukuk fakülteinde okudu Dernek ve parti yöneticilikleinde bulundu.Futbol masa tenisi ve tenis oynuyor.