Dolandırıcılık ve Kast Varlığı

0
464

TC

YARGITAY

11. Ceza Dairesi

2002/11336 E., 2004/971 K.

  • HİLE VE DESİSE HİLE VE DESİSE HİLE VE DESİSE
  • DOLANDIRICILIK
  • EMNİYETİ SUİSTİMAL
  • KASIT UNSURU
  • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 2 ]
  • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 508 ]
  • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 522 ]
  • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 563 ]
  • 765 S. TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) [ Madde 81 ]

“İçtihat Metni”

Emniyeti suistimal suçundan sanık Selçuk’un yapılan yargılaması sonunda: TCK.nun 508/1, 522 ve 81/2. maddeleri gereğince 5 ay 1 gün hapis ve 126.900.000 lira ağır para cezasıyla mahkumiyetine dair (Denizli Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 27.2.2001 gün ve 2000/665 Esas, 2001/666 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen 23.9.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü.

Katılan kendisini vekille temsil ettirdiği halde vekalet tayin edilmemesi karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın, suç kastı bulunmadığına, eksik soruşturma yapıldığına ilişen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak;

Sanığın kendisini inşaat ve otomativ firmalarının sahibi ve müteahhit olarak tanıtıp, Denizlide Şehit Pilot İbrahim ve Tüm Şehitler Abidesinin ihalesini aldığını, Isparta ilinde de müteahhitlik yaptığını,İ……. İnşaat firmasının da sahibi olduğunu söyleyip başkasına ait inşaata tabela astırıp bu inşaatın müteahhidi olduğunu belirterek inşaat sahasında şikayetçi i ile pazarlık yaptığı senetleri ise büroda düzenleyeceğini söyleyerek güven sağlayıp deneme sürüşü ve sanayi de inceletmek bahanesiyle aldığı arabayı getirmeyerek kaçtığı, bir süre sonra diğer dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından dolayı Antalya’da yakalandığı, sanığın başlangıçtan beri kastının dolandırmak suretiyle otoya sahiplenmek olup bu amaçla hile ve desiselerde bulunduğu gözetilerek dolandırıcılık suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi (BOZULMASINA), CMUK.nun 326/son madde ve fıkrası uyarınca kazanılmış hakların saklı tutulmasına, 18.2.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.