Biz Zaten Biliyorduk Diyeceksiniz Ama

0
632

Var yoktan var olduysa

önce yok var demektir.

Yok vardan yok olduysa

önce var,var demektir.

Varın var olabilmesi için varlık mı olması gerekir.

Var varlıktan öte olmasa sevgi nefret ne demektir.

Yokluğun var olabilmesi için varlık olmaması mı gerekir.

Yokluk varlığın olmamasından öte olmasa karanlık ne demektir.

Sevgi nefret ve karanlığın var olabilmesi için en az bir irade

iradenin var olabilmesi için bir varlık var olması gerektir.

Karanlığın var olabilmesi için bir varlığın var, bir varın yok olması gerekir

Demek ki varda yokta bir hikmet var.

Varlıktan,varlığın varlığından yokluğundan öte.

Varlığın varlığında bir var var varlıktan öte.

Var olan varlık,aynı anda iki yerde var olamıyorsa,

var olan varlığın,var oluşunda bir sınır var,

var olan varlık, o sınırın içinde var demektir.

Var olan varlığın bir sınırı varsa varda bir yer var demektir.

Var bir yerde var olduğuna

iki var aynı yerde var olamadığına göre

varın içinde yokta var, var o yokta var demektir.

Demek ki

varın var olabileceği kadar yok gerektir.

Varın sınırı varken yokluğun içinde ise,

mekanda varlıkta var ise,

mekanında sınırı var demektir.

İki var aynı yerde olamadığına göre,

o sınır varın var olabileceği her yerde demektir.

Halbuki aynı yerde

Var yoksa yok var.

Yok varsa var yok.

Yok yoksa var var.

Var varsa yok yok demektir.

Ama

varın var olabileceği kadar yok gerekse,

yok olmasa varda olamaz demektir.

Yok yok olursa var var değil yok olur demektir.

Varın var olabileceği kadar yok gerekse,

yok var olursa yok yok değil varda gene var demektir..

Bu da yok vardan önce demektir.

Var yer değiştirirse

var olduğu yerde yok,

yok olduğu yerde var olacak demektir.

Var var olduğu yerde vardı,

şimdi var yok olduğu yerde var.

Yani şimdiki halde

Yok olduğu yer var olduğu yer,

var olduğu yer yok olduğu yer demektir.

Varın var olmak için var olacak kadar yere ihtiyacı varsa,

iki var aynı yerde aynı zaman da olamadığına göre,

yok aynı zaman da iki yerde olamıyor demektir.

öyleyse,yok hep aynı yerde yok demektir.

Buda yokta bir mekan var demektir.

Varın var olabilecek kadar mekana ihtiyacı varsa.

Var olan varlığın sınırı varsa,

varlığın var oluşunun da bir sınır var demektir.

Mekan denilen varlığın var olabilmesi için gereken var,

varlığın var olduğundan daha çok vardır.

Öyleyse mekan da vardan önce var demektir.

Varın var olabilmesi için mekan gerekse

vara mekan olan bir var var demektir.

Yani mekan var demektir.

O zaman mekan hem varda var hem yokta var demektir.

yani

yok yok olmak için vara ihtiyacı yokken

varın var olmak için yokta var olabileceği kadar mekana ihtiyacı var demektir.

Bu da yok vardan önce demektir.

Yok vardan önce ise arada bir zaman var demektir.

Peki yok yoksa içinde mekan var,var var ne demektir?

Yok, yok olursa yok mu olur?

Yoksa!

Yok, yok olursa var mı olur?

Demek ki yok başlangıç demektir.

Yok yok olunca yok mekan oldu,

yok mekan olunca var var olabileceği kadar mekan buldu demektir.

Öyleyse bütün bunlar zaman var demek,

zamanında başı sonu var demektir.

Şu anda şuana kadar geçen zamanın sınırı demektir.

Öyleyse şu andan sonra gelen zamanda var demektir.

O zaman var olmadan var olan şey var demek olur.

O zaman yoktan var olan şey var demektir.

O zaman zamanın bir sonu var demektir ki,

zaman baştaki yoktan sürekli var olan bir var olmasın.

Yoksa zamandan başka bir zaman olurdu ki

yok başlangıç değil zamanın sürekli var olduğu başlangıçlar olurdu.

Yok artık yok,var artık var olduğuna

artık yoktan da var,vardanda yok olmadığına göre.(1)

Demek ki yok başlangıç demektir.

Üstelik yokta bir mekan varken,

mekanda,varlıkta,zamanda varda varsa ve var varsa,

evrende yok diye bir şey yok demektir.

İki var aynı anda aynı yerde var olamıyorsa

varın var olamayacağı bir yer var demektir.

Ve bir var aynı anda iki yerde olamıyorsa

varın var olamayacağı gene bir yer var

Her iki durumda da varın var olamayacağı bir zaman var demektir.

öyleyse

Zamanın varlığın ve mekanın varlığının varoluşun da

ortak bir var ve varoluş var demektir.

varın var olabileceği yer sınırlı ve varın var olamayacağı yer var ,

buda zaman denen var var,ihtimal(2) denen var sınırlı demektir.

Demek ki yok başlangıç demektir.

Demek ki mekan,varlık ve zamanın var olduğu varda varlıktan öte bir şey var demektir.

Yok,mekanın,varlığın ve zamanın başı ise zamandan önce bir var var demektir.

Ve mekan,varlık ve zamanın yok olduğu başlangıç yokta yoktan öte bir şey var demektir.

Varda varlıktan öte var var yokta yoktan öte bir yokluk var demektir.

Demek ki vardan da yoktan da öte bir var vardır.

O ki vardan da yoktan da öte ,var ve yok ondan ötürü.

Var var olmasa var varlığını nasıl bilecek,

yok yok olmasa var yokun yokluğunu nasıl bilecek.

Öyleyse varlığın bilebildiği var ve yoktan öte,

bilebileceği vardan ve yoktan öte var vardır.

Demek ki var yok sen anla diye kelime,

var dediğimiz var; mekan,varlık,zaman ve cüzi irade demektir..

Varı var,yoğu yok,varı yok,yoğu var yapan var olan külli irade,

anlayabileceğimizden anlayamayacağımız kadar öte demektir .

O ki vardan da yoktan da öte ,var ve yok onda ve ondan ötürü.

Kibir diye bir var vardır ki var olan bir varlıktan ötürü,

her şeye aklının ermediğine aklının ermemesinden ötürü.

Demek ki var olan varın varlılığını var eden var,

vardan da yoktan da öte,var ve yok onda ve ondan ötürü.

“Yapıp bozmakla yücelik olmaz ,

kuran baştan kurdu tekrar bozmaz” ondan ötürü

Dr ÖZGÜR EKER 11.04.2016 AÇIKLAMALAR

1)Değişmeyen tek şey Allah’tır.yaratılan her şey değişime tabidir.Değişimin değişmemesi külli iradenin taktiri yani hikmet olmasından ileri gelir.değişenin değişiminden var olan şey yoktan var olan değil türevdir. Değişerek yok olan şey vardan yok olan değil değişerek türevine dönüşendir.

2)ihtimal denen şey vardır.çünkü irade vardır.sınırlı dır çünkü hikmet vardır. zaten matematikte1-0

arası kabul eder 0 çıkması sınırlı hesap evreninden gelir.irade var bile olsa irade ile iki şeyi aynı anda aynı yerde bulunduramazsınız………