Doktor Hatasına Tazminat Onandı

0
430

Kırıkkale’de, 2007 yılında gittiği bir kamu hastanesinde yaptırdığı muayenede sol testisini kaybeden vatandaş, hizmet kusuru bulunduğu gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı aleyhine tazminat davası açtı. Hürriyet’in haberine göre, Kırıkkale İdare Mahkemesi’nde görülen davada konuşan hasta, 783 lira maddi, 45 bin lira manevi zararının meydana geldiğini öne sürdü.

Olay günü testisinin sol yumurtasında meydana gelen şiddetli ağrı neticesinde hastanenin acil servisine götürüldüğünü, ultrasona gönderilmeden röntgeninin çekilmesi ile yetinildiğini belirten davacı, maddi zararının Hacettepe Üniversitesi’ne tedavi için yatırılan miktar olduğu, yanlış teşhis sonucu mağdur olduğu ve hizmet kusurunun işlendiğini iddia etti.

DANIŞTAY ONADI
Kırıkkale İdare Mahkemesi, ilk olarak maddi tazminat talebinin kabulü, manevi tazminat talebinin ise bir kısmını reddetti. Kararın davacı tarafından temyiz edilmesiyle devreye giren Danıştay 15. Dairesi, 2014 yılında manevi tazminatın kısmen reddi yönündeki kararı bozarak diğer kısımları onadı.

Danıştay’ın bozma kararına uyan Kırıkkale İdare Mahkemesi, daha önce onanan 5 bin lira manevi tazminata ek olarak 40 bin lira manevi tazminata daha hükmedilerek toplamda 45 bin TL manevi tazminat talebinin kabulüne hükmetti. Yeniden temyiz edilen kararda son sözü Danıştay 15. Dairesi söyledi. Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğuna hükmeden Danıştay 15. Dairesi, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığına dikkat çekti.

Doktorluk giderek yapılması zorlaşan mesleklerden olmaya devam ediyor Hatta emeklilik hakkını yakalayanların meslekten kaçmak için bir an önce fırsat kolladığı en kötü zamanını yaşıyor

Hasta hakları,tıp eğitiminin yetersizliği hukuki ve cezai sorumlulukların giderek   Artması meslek riskini arttırmıştır .Bundan sonra en az hata en az risk için özenli ifa şart olmuştur..Aksi halde tek başına imza almak doktorun hukuki sorumluluğunun kurtuluşu olmayacaktır