Faili Meçhul Kabul Edilemez…

0
550

Bir suçun işlenmesi ne kadar kötü ve sonuçları ağır olan bir davranışsa,suçun gizlenmesi ve aydınlatılamaması,yada yanlış failin ceza alması da ondan daha agır sonuçları olan bir davranıştır.

Öfke veya kaza neticesinde bir suç işlenmesi hariç, planlı bir eylem neticesinde suç işlemeyi göze almış her fail ,yakalanmayacağı düşüncesi ile hareket eder. Mamafih geride mutlaka bir iz , ipucu bırakır. Hele günümüzde gelişen teknoloji ve adli tıp biliminin  teknolojiye uyarlanması ile bu son kacınılmazdır.

Olmayan yüzler, Adli tıp antropologları marifeti ile vucudun arşivi olan ve bütün hayatımızın ve bizden önceki ebeveynlerimize ait  kodun yer aldığı iskeleti,dillendirerek YÜZ  ve dolayısı ile kimliği ortaya çıkarırlar.

Maktul den faile ulaşmak mümkünken,olay yeri inceleme tarafından elde edilen bir tırnak içi  deri kalıntısı,kıl parcası ,sigara izmariti üzerindeki tükürük  bezi salgısı,yaranın sağ veya sola yönelik olarak failin sağ yada sol elini kullanması gibi verilerle, KAÇAMAK  olacağını düşünen FAİL  her zaman yakalanmaya mahkumdur.

Faili yakalamak da,her şey gibi emek ister,bilgi ister ve bilgi doğru kullanım ister.

     Şu teknolojik cağda FAİLİ MECHUL SUÇ  tan yani faili bilinmeyen suçtan bahsedemeyiz. Sadece faili bulunmayan , bulunmak istenmeyen suçtan bahsedilebilinir.

Hele Balıkesir gibi Türkiye nin en güzide şehrinde faili mechul diye bir olayın olmaması gerekir. İster suçlu geçiş hattı olsun, büyük şehirler arasına sıkışmış olsun. Gel geç arabalar fazla olsun. İster Başka bir şehirde işlenip ,  suç neticesinin burada kaybedilsin mutlaka bulunması gerekir.  Hiçbir şekilde faili bulunamayan suç söz konusu olamaz. En son Selimiye barajı nda sular çekildiğinde ortaya çıkan cesetler dahi uydu sistemli kameralarla yaşama şansını yakalayan bizlerin yanında torpil koyarak buraya gelen, yine torpil koyarak buradan ayrılmayan polis sayısı ile kişi başına düşen polis sayısı göz önüne aldığınızda VERİMLİLİK  anlayışının olup ,olmadığı ortaya çıkar.

Verimlilik suç işleme oranının düşürülmesi,işlenen suç fail ve delillerinin eksiksiz toplanması ve faili meçhul suçların en aza indirgenmesi ile olur. Faaliyet raporunun hazırlandığı dönem verimlilikte kıstas alınacak zaman ölçütü olacaktır.

Tüm teknolojik alt yapı yatırımının gerek adli tıp alanında gerekse emniyetin fiziki bina ve alt yapı organizasyonlarında yer aldığı görülür.

Tüm bilgi işlem ve buna dair altyapı ile beraber değerlendirildiğinde,teknik ve fiziki takip imkanları ile uydu ve navigasyon takipleride göz önüne alındığında ŞÜPHELİNİN  kaçması yada bulunamaması MAZARET  kabul etmez.

Türkiye 1980 ler öncesinin Türkiye si olsa şüphelilerin karakol karakol dolaştırılarak velilerince takiplerinin zorlaştırıldığı,gözaltı sürelerinin 1 ay olduğu,insanlık dışı nezaret ve işkence uygulamalarının ve ilkokul mezunun bekçi devşirmeSi polislerin  olduğu bir Türkiye olsa o zaman suçun aydınlatılamaması failin yakalanaması gibi serzenişlerde bulunabilirsiniz .Böyle bir serzeniş amir lerce yada toplumun büyük bir kesimince mazur görülebilir. Ama Gelişmiş Türkiye nin en çok gelişmiş birimi polis ,ve hukuk eğitimi alanlar kadar eğitim almış amirleri ve yüksek okul düeyindeki polis okullarında en iyi şartlarda yetişen polisin varlığında SUÇUN AYDINLATILAMA MASI ,CEZASI KESİNLEŞMİŞ SUÇLUNUN YAKALANAMASI  gibi durumlar hiçbir şekilde mazaret kabul etmez.

Aksi halde eksik delil ile yanlış fail in ceza alması ,bizzat polis ce suçun gizlenmesi gibi akıl almaz sonuç doğurur ki toplum huzur ve teminatı olan polisin  istemesede böyle bir sonuça sebebiyet vermeyeceği bütün herkesce malumdur.

Kolluğun işi ne ? Yakalayacak..Önleyecek…Dinleyecek,ikna edecek. Ve Suçu engelleyecek..

Son yıllarda Balıkesir de faili mechul cinayetler le ilgili sonuç alıcı eylem takvimi çerçevesinde bu dosyaların acılması için bu konu başlığını belirledik. Burada maktul yakınları nın sağlayacağı faydalar sonsuz olacaktır. Bunun la ilgili  sadece cumartesi günleri randevu sistemi ile yardımlarda bulunulacaktır. Gözden kacan, göze girmeyen ,önce önemsiz gibi olup sonradan kaçak hale geçenlerin yarattığı şüphelerle olay aydınlanmasına katkılar sağlanacaktır.

VARAN      1—–SAVAŞTEPE-KARACALAR KÖYÜ-KUZENLER CİNAYETİ

Hatırlarsınız bundan 4 yıl önce 2 kuzen vardı. 21 mart; ta öglen yemeği için geldikleri evlerinden tekrar okulua gidiyorum diye çıkmış ve fakat gidiş o gidiş olarak dönüşleri olmamaıştır .

Büşra KARABACAK  ve Tugce YILDIRIM  dosyası halen acık ve fail yada failleri elini kolunu sallayarak aramızda dolaşıyor. Kimbilir daha  kimin yada kimlerin canın yaktı yada yakacaklar.

O günkü kolluk görevlilerinin çoğu Balıkesir den ayrıldı. Bizzat görerek yada duyarak gözlemledikleri içlerine yansıyan ama dosyaya yansıyamayan bilgilerde kendileri ile beraber gittiler. Bu sebeple dosyanın çözümü biraz daha da zorlaştı.

ELDEKİ VERİLER….:

1-06 plakalı beyaz bir arac,olay tarihi itibari ile ele geçen beyaz bir aracda bulunanların olayla ilgisinin olmadığı anlaşıldı. Şüpheli durum acaba o beyaz arac gerçek ten  bilinen beyaz arac mı?  Beyaz arac gerçekten var mı? Eger cinayetler işleyen köy dışından gelen biriyse yöreyi tanıyorsa İvrindi yol üzerinden Dallımandıra Köy kolundan  da Savaştepe yoluna çıkar,yada İzmir yolu üzerinden Konakpınar Yada Gelenbe üzerinden de olay mahallne çıabilir bu durmda kamera kayıtları tek başına hiçbir anlam ifade etmez. Kaldıki Tecavüz suçunu işlyecek şehir dışından biri bu suç için niye kmler  yapsın.?

2-Cesetlere 44   gün sonra ulaşıldı.Köy dışından biri köy ıssız yerini çobanların gitmediği yeri nasıl bilsin? Poşetlere sararak cesed kokmasını,engellemeye calışmış, profesyonellik yada en azından cezaevi deneyimi ister.Issız yere köy dışından gelen biri nasıl arazide yolu bulsun?Ve  tekrar yola çıksın.

3-Önlik bağı ile boğuldukları adli tıp raporunda belirlenmiştir. Kızlar birbirinden ayrılmadıkları için biri kasden öldürülerek diğeri sadece onun yanında bulunduğu için kurban gitmiş olabileceği gibi her  ikisi de tecavüze uğramışsa pedofili hastalığına düçar bir kimsenin araştırılması gerekir. Yada bu konuda daha önceden suç geçmişi  , olanların evlenmek isteyip de köy zorlukları sebebi ile evlenemeyip geçkin bekarların, mercek altına alınması gerekir.

4-Cinayet mahalli yada cesedlerin bulunduğu mahalde  lay yeri inceleme ekiplerince  arac teker izi,parmak ve ayakkabı izi gibi güncel olmayan delillerden bir sonuç alınamadı. Yalnız öldürülen cocuklardan birinin tırnak altında deri kırpıntısına rastlanılmıştır. Tabi şüpheli temin edilemedikten sonra bu tür delillerin bir anlamı yoktur.

SONUÇ          :Eldeki verilere göre jandarma muhitinde o günkü  soruşturma amirinin bilgi paylaşımı ve değerlendirmesinde köy içi ve cevresinde muhtemel FAİL  değerlendirmesi için

a-olay vuku tarihi ile cesetlerin bulunduğu tarihleri müteakip terki diyar edenlerin listesi,(o civarda Karacalar  köyüne ögrenci gönderen (10-15 köy vardır),temin edildi mi?

b-Çocukların ebeveynlerinden birisi ile şayia olarak da olsa köy içi veya dışından  ilişki varlığı araştırıldı mı?

c-Civar köylerle beraber,cezaevinden çıkanların veya cezaevinden iznli gelenlerin listesi,cinsel istimar suçunun fail listesi oluşturuldu mu?Geçkin bekarların,dul erkeklerin  listesi var mı?Pedofili teşhisi konulan var mı?

d-Maktul cocukların internet üzerinden veya civar köylerden de olsa görüştükleri var mı? Bu konuda görev yeri değiştirlen ögretmenle irtibatlı soruşturma yapıldı mı?

e- Bu tür suçlarda kamuoyu bilgilendirmesi ile telaşa kapılacak fail l bilinçaltına gizlediği suçluluk duygusu ile kendi cevresinde kendi ele verecektir. Ajans 3 C  yöntemi ile Aradan 1.000  günde geçse  Karaca Köy Cinayeti  adlı afiş, el  ilanı,yerel radyo anonsları  ile ENSENDEYİZ  imajı verilmeli faili mechul un failini hata yapmaya yöneltilmesi de b ir yöntem olarak kullanılmalıdır..

(SAVAŞTEPE KARACALAR KÖYÜ MAKTÜLLERİNİN KATİL BULUNDU 9,2017)

**Bu yazi 2011 yılında yazılmıştır..

Paylaş
Önceki İçerikHukuk Dede
Sonraki İçerikGerçeksiz Köy
3C Hukuk Dergisi
AKTÜEL HUKUK DERGİSİ.. Yaşamın içinden, yaşamın üstünden,, görünen yüz-görünmeyen yüz, gerçekleri-zahiri gerçekleri önünüze sunmaktır..