Sosyal Koruma Programı

0
453

Evlilik iki bağımsız insanın geleceğe Yönelik olarak hayatlarını bağlı-Müşterek hale getirmesi ve birbirleri lehine karşılıklı fedakarlık taahhütlerini içeren bir sözleşmedir..

Sözleşmenin ürünü ilerleyen zamanlarda olağan şartlarda edinilmiş mal ve çocuk olarak ortaya çıkar ..

Mutlak olmayan bu birlikteliğin inanc sevgi SAYGI öğelerin doğrudan ve Dolayısı ile sebep olduğu olaylar silsilesi ile sonlandırıldığında ürün üzerinde hak ve yetki paylaşımı asıl problemi oluşturur .Ve hatta insanlar Ölümüne sevdiklerini sananlar öldüresiye hasım olup en mahremlerini bile gözönüne sürmekten çekinmezler …

Ekonomik yönden bağımsızda kadın eş ,Boşanma nın üzerinde oluşturacağı erezyon zaman dilimi içerisinde tamirat ve tadilat la giderebilir..

Fakat ekonomik yönden bağımsız olmayan kadın için Se erezyon sadece kişisel özelliği olmayıp sosyal erozyonlarda sebep olabilir …

Yani işsiz ve çalışma yeteneği olmayan bir kadın ,yardım edecek üst soy aile bireyleri de yoksa kötü niyetli insanların eline düştüğünde sadece seks metası olarak seks kölesi olmaya mahkumdur ..Bu neticeyi onun anne olması,mütedeyyin olması,çirkin olması gibi hallerde engelleyemez ..

SÖZLEŞME hürriyetinin uzantısı onu sona erdirebilmeyi de içerir..O halde Boşanma dâvâsının yasaklanması ,zorlaştırılması gibi haller çözüm getirmez aksine yeni sorunlar ortaya çıkmasına sebep olur .Aile içi şiddet ,psikolojik Arızalı çocuk gibi sonuçlar kaçınılmazdır …

Boşanma davasının merhalelerinde toplumsal kanamaya pansuman değil Köklü Çözümler getirmek kamu adına devlet için zorunlu bir görevdir ..Kadının ilerleyen yaşlarında ucuz iç gücü Yada genç yaşlarında fuhuş sektörüne ana mal olarak ihracı bizzat mahkeme kararları ile gerçekleşmesi kimsesiz kadın ve cocukların birer suç makinasına dönüşümünü maalesef içimiz kan Ağlayarak izliyoruz Bunun manası her boşana N kimsesiz kadın suç makinası na Dönüşü r değildir ..Bir Kişi bile dönüşse bizim insan olarak payımız vardır…Vicdanımız yaralıdır…

Evlilik öncesi ve evlilik başladığında ve evlilik sonlandırıldığında kamu yapılması gereken hususlar vardır…Kişiler evlilik kararı ile buluştuklarında kendi iradeleri Yada başkalarının iradesi etkili olduğu bir evlilik gerçekleştirselerde ön bilgilendirme nin bizzat yapılması gerekir….

A-EVLILIK ÖNCESI

1-Evkendirme dairelerinde evlilik danışmanı adı Altın’da kadrolar açılmalı

2-Evlilipin nemanaya geldiği ni sadece sevgi ve maddiyatın bu konuda belirleyici olmadığı sevgi ve maddiyatın şartlara göre bazen değişebileceği bu durumda hemen Evliliğin sonlsndırılmaması ve katlanma yükümlülüğü hakkında ön bilgilendirme yapılmalı

3-Somut olayla alakalı olmasa bile genel olarak Evliliğin bir denge modeli olduğu kültürel sosyal ailevi denkliklerin bugünün heyecanı ile fark edilmese bile ileride bu konudaki Farklılıklar ın sorun oluşturacağı Dolayısı ile ön bilgilendirme olarak yapılmalı…

4- Ileride sosyal ve duygusal uygunsuzluk halleri ortaya çıkarsa çocuk doğurarak evlilik kurtarmanın bir Yöntem olmadığını aksine yeni bir can oluşturup onuda yeni bir sorun kaynağı oluşturacağı hususunda ön bilgilendirme yapılmalıdır

5-Eşlerin ekonomik bağımsızlığının olmaması durumunda Üst soy aileye ekonomik yönden bağımlılık hallerinde üst soy aile bireylerinin Evliliğin bağımsızlığı üzerinde birkılıç olarak sallandığını ve kendileri dışında bu kişilerinde evlilik üzerinde söz söyleme haklarını kendilerinde göreceklerinden mutlak surette ekonomik Bağımsızlığın sağlanması hususunda bilgilendirme yapılmalıdır

6-İşsiz ve avare Takımı’ndan olanların evlilik müracaatında hemen her il vilayetinde bulunan halk eğitim Yada belediyelerin meslek edindirme kurslarında sertifika almaları sağlanmalıdır ..Hatta istihdam için akıllı belediyecilik ,planlama ve ihtiyaca göre programları,hizmet kalitesi için açacaktır

7-Yabancılar la evlilikte dil töre gibi kurslarla destekli olmayanlara buralardan sertifika almamış olanlara evlilik izni verilmemelidir

8-Evlenme gerçekleştiğinde her zaman bozulma ihtimali olsa bile kurtarılma şansının olduğu bilinci verilmeli ve konuda evlilik aşamasındaki yapılması gerekenleri mutlaka gözönüne alması hakkında bilgilendirilmelidir

9-Akıllı telefon bilgisayar gibi elektronik kullanımının belirlenen saatlerde bilgi. Öğrenme Amaçlı olarak kullanabileceği ,yanlış Kullanım ların güven sarsacağını sanal arkadaşlıkların sahteliği ve kurtarıcı olamayacağı hususunda bilgilendirme yapılmalıdır

B-EVLILIK BAŞLADIĞINDA

1-Evlendirme dairesi sadece belgelerin imzalanması Görevini yerine getiren pasif bir kurum olmaktan cıkarılmalı insayitif kullanabilen hedef koyarak evlilik idamesine katkı sağlayan bir Yapıya kavuşturulmalıdır

2-Evlilik danışmanları nezaretinde her evliliğe r danışman ve yıl içinde bir görüşme sağlanmalıdır .Bu Görüşmelerde Evliliğin gidişatı ,Eşler arası uyum ve aykırılıklar ,Üst soy aileler ile ilgili sorunlar ,ekonomik kaygılar la ilgili tedbirler yapılmalı ve bu konuda çözüm Önerileri oluşturulmalıdır

3-Evlilik danışmanı görüşme sertifikası 3 kez üst üst almayanın Boşanma davasına Müracaat hakkı da olmamalı

4-Alkol uyuşturucu gibi sonradan Oluşan madde bağımlılarının tedavisi için sevki evlilik danışmanlarınca sağLanmalı gerekirse vasilik kararı alınmalı borçlandırıcı işlemlerle evliliklerin mahvının önüne geçilmelidir

5-BÜTÇE oluşturma ,ayağını yorganıma göre uzatma konularında kişilerin bilgilendirmesi yapılmalıdır..Acık. BÜTÇE aile huzursuzluğunun temel dinamiklerindendir..

6-Dikey sosyal yapıda her sosyal gurubum kendine has Davranışları olduğu ,kendi bulunduğu gruptaki davranış modelleri ile TV ve sinemalardaki daki artistlerin Davranışları Arasında aynilik olamayacağı bilinci oluşturulmalıdır.

7-Eşler aradı Hitap,konuşma Sadakat konusunda tarihi sosyal örneklemeler verilerek bu bilinç oluşturulmalı

8-Sanal Dünya’nın gereksizliği konusunda bilgilendirme yapılmalıdır

C-EVLİLİK SONLANDIRILDIĞINDA

1-evlilik taraflar Acısından katlanılmaz hale dönüşmüşse ,Yada suç içerikli eylemlerle ilişki laçkalaşmıssa Boşanma taraflar arası çözüm dür

2- bu Çözümün sadece taraflar ın patlayan sinir ürünü olup olmadığı seçeneği araştırılmalıdır .Ani sinir patlamadı neticesinde söylenmeyecek söz yapılmayacak eylemler yapılmışsa ve zincirleme olarak olaylar

Gelişmiş olsa bile bir uzlaştırıcı modeli Evliliği kurtarabilir yeterki bu kişi Yetişkin yetkin biri olsun..Olayları ve Şartları doğru tesbit edip yerinde müdahele edip tarafları incitmeden ve makul şartlarda düşünmeyi. Gösterebilsin o takdirde şu an bitmiş bir Çok evlilik kurtarılabileceği gibi sorunlu bir çok çocukda toplumdaki yerini almamış olacaktı

3-Eşler arası söğüma devresi bırakılarak ,farklı kamu ya ait dinlenme tesislerinde 3/5 günlük kafa dinleme zaman dilimi oluşturulması buradaki kendisi gibi diğer şahıslarla benzerlik farklılık ları gözlemle mesinin sağlanması ve aslında kendi sorunlarının incir çekirdeği kadar bile olmadığı nın algılanması nın sağlanması

4-ekonomik ve sosyal durum araştırması yapılırken Eşlerin salt mülkiyet araştırması şeklimde değil gelir elde etme Şart ve şekilleri sosyal yardımlardan yararlanma hakları olup olmadığı ,meslek sertıfıkalarının olup olmadığı da araştırılmalıdır ..Neticeye göre kadın ların iş kur la irtibatlandırarak iş bulmaları sağlanmalı dava Sürecinde Nafaka erkek için Zulüm uygulamasına dönüşmemeli

5-Boşanma dava harçlarında avukatlık vekalet ücretleri,kamu kafa dinleme tatil süresi bedeli ve diğer avans giderleri peşin olarak kasa ya depo edilmelidir..

6-Evlilik müddetince edinilmiş mallarda satımında Eş muvafakatı yoksa tasarrufun iptali sağlanmalı ve her muvafakatsız satış mal kaçırma olarak değerlendirilmelidir

7-Nafaka belirlenirken sadece erkek acısından öngörülmemeli küçük çocuk Varlığı diğer eşin sağlık durumu ve çalışma yeteneğinin olup olmaması da değerlendirilerek nafakaya hukmedilmelidir ..Alırım nafakayı bakarım işine kolaycılığından Kurtarılmalıdır

8-Velayet Hakkı’nın belirlenmesinde biyolojik bağımlılık hallerinde geçici velayet öngörülmeli çocuğun ilerleyen yaşlarda velayet durumu. Kendiliğinden inceleme konusu yapılmalıdır ..Çocuk nafakası banka hesabında bulunmalı annesinin eline hiç geçmeden talimatla Yada banka garantili nafaka cekleri ile belgeli harcamalarda kullanılmalıdır Velayet tespit edilirken kişinin iş eğitim durumlar ı barınma Şartları birinci bölgeye tekabül edecek şekilde öngörülmelidir..Üst bölgede kalan ın velayeti almalıdır.

9-işsiz ve çalışma yeteneği olmayan kadınların bir arada yaşayabileceği sosyal alanlar oluşturulmalı yalnız ve kimsesiz kadın sokaklara terk edilmemelidir