Türkiye Neden Çöksün?

0
364

20. Yüz yılın Başlarında ,Araplar Arasında birlik beraberlik Olmasın diye ne kadar mezhep ve Aşiret farklılığı varsa ileri de uygulanacak programlarda kullanılmak üzere bu farklılıkları bir arada bulunduracak şekilde masa basında devletleri batı kurmadı mı?

Enerji koridorlarını kendi uhdelerinde olacak şekilde en Iyi hizmetkâr olabilecek aileleri baş yapmadılar mı?Yönetim usulleri olarak da Krallık şeklinde Monarşik yönetimler oluşturmadılar mı ?

Batı,1.Dünya sonrası oluşumlar da Kürdüstan diye bir Ülke kurulmasını istemiş olsa idiler ,irian,Irak ,Suriye  üzerinde böyle bir ülke oluşturabilirlerdi..Gerek Fransa -İngiltere -ABD inin menfaatleri gerekse genel konjönktür böyle bir yapılanmaya izin vermedi.Kürtler o dönem sadece TC nin misak-ı milli sınırlarına Kavuşmaması için İngilizler tarafı dan Irak petrolleri adına kullanıldı…50 Kişilik /100 Kişilik çetelerle devlet ilan etmeye kalktılar

1979 yılında, Gelişen  şartlarda Irak İran Savaş’ı her iki devletinde bölgesel güç haline gelmesi sonucunu doğurmuş ve Ismarlama devlet olan İsrail in güvenliğini tehdit hale getirmiş ve tek adamlık en iyi sömürü düzeniyken bulunduğu ülkelerin istikrarı nı sağladığından başa bela olmaya Başlamış ve Batı’nın demokratik kurum ve kültürürünün artması medya ve kamuoyu Baskısı ın en büyük demokratik baskı aracı haline gelmesi bu ülkelerin sömürüme katsayısını düşürmüştür.

Bu durum da istikrarsızlaştırma programı devreye sokulmuştur.Glasnost la beraber ortadan kalkan kominist rejim tehdidi ,Irak ve Suriye Üzerindeki Rus sömürü düzenin De kalkması bu ülkelerin kalkınmasına daha da ivme katmıştır…

Bozulan menfaatler dengesi(BMD) cetvelle kurulan bu ülkelerde,bilinçli bırakılan farklı sosyal dokuların Batıca kaşınması-okşanması-dövülmesi şeklindeki uygulamalarla  uyarılmıştır..

1983 yılında Fransa da Kürt Enstitüsü kurulurken 1984 de ilk Tütkiye güneydoğusunda PKK ilk katliama başlamış,Irak kuzeyinde 1988 yılında Saddam Halepçe de yine Kürtlere Yönelik Katliam yapmıştır ..Suriye de Kürtlere kimlik bile verilmezken işid ile bunlar üzerinde ayrı bir katliam yapılmıştır

Tüm bunlar Kürtler Arasında farklı ülkelerde yasasa larda ortak Kaygı oluşturma faaliyetlerinden öte bir anlam içermemektedir .

.Ülkemizde uygulaman, öngörüsüz yanlış politikalar ,askeri uygulamalar ile köylerin boşaltılıp şehir Demografik yapılarının değiştirilmesi,asayiş bozulmaları nı beraberinde getirmiştir..Bu tür yanlışlar örgüt lehine insan kaynaklığı oluşturmuştur TV serbestliği,Sıkıyönetim hallerinin Kaldırılması görev yapan amirlerin itirafçılar eli ile içarı atılması,devlete bölgeye götürmeden devletin bölgeden çıkarılması sonuçlarını da beraberinde getirmiştir

Türkiye kendisinde bu istikrarsızlaştırma ve kanın parçası olma projesine karşı nasıl koyacak ? PKK eline verilmiş insiyatif nasıl ortadan kaldırılacak ?Güven ve istikrar yeniden nasıl sağlanacak?

1-Terörün şehir e indirildiği bir ortamda  aileler örgüte bulaştırılmışsa burada cımbızla neşterle operasyonlar yapılacak ama bu operasyonlar aynı zamanda nefrete kaynaklık etmeyecek…Elebaşı teröristler sokak sokak tesbiti yapılacak …

2-Halkı milisleştirmek isteyen örgüt ,Her eve işid korkusunu da kullanmak sureti ile silah sokmuştur..Bu silahlara hemen el konulup envanterleri çıkarılacak kötü niyetli amir,asker polislerce gelir kaynaklığı etmesine engel olunacak şekilde uygulamaların yapılması sağlanmalı

3-Çatışma ya katılanlar için mahkeme sevkleri ve cesetler için adli tıp Şartı kaldırılacak yasal tedbirler alınmalı Yada en yakın adli tıp kurum çalışanlarının örgüt bağlantısı ve sempatisi araştırılarak görevlenmeler yapılmalı

4-Örgüt Ün hdp Üzerindeki baskasının sıfırlanması için ne gerekiyorsa o yapılmalı ,örgütün bağlantısı gibi gösterilmesi ileride daha da büyük problemlerin çıkmasına sebep olacaktır .Vekillere gerekirse birebir koruma verilmelidir

5- örgüt egemenliğini gösterir anıt mezar park bahçe gibi uygulamaların hemen def i sağlanmalıdır.Belediye başkanları ve meclis üyeleri korunması sağlanmalıdır

6-Ekonomik gelir kaynaklığında kolay para yı hatırlatıcı özendirici her Tür faaliyet engellenmelidir ..Sosyolojik olarak suçluya yataklık etme güdüsü hemen kaldırılamayacağından sınır Kapıları derhal kapatılıp karayolu geçişlerine sıkı güvenlik tedbirleri ile izin verilmelidir serbest bölge gibi de facto Uygulamalar hemen kaldırılmalıdır ..faturasız elektrik hallerinde hemen kısıtlanmaya gidilmelidir

7-Köye dönüşler özendirilmeli ve teşvikler verilmelidir

8-Hazine arazıleri toprak tarım reformu adı ile Köye göçlerde kullanılmalıdır1000 Dönüm üzeri arazilere emlak vergisi ,emlak değerinin %80 lere

Çıkarılması sağlanmalıdır

9-Gezici olmayan sabit Hayvancılık özendirilmeli hayvan organize bölgesi Diyarbakır Van Hakkari Şırnak da uygulanmalı bu konuda Bölgesel maliyeti azaltıcı ortak çoban ortak bekçi Uygulamaları geliştirilmelidir..Hayvan sahibi yavru bakımını gerçekleştirip kendi halinde beslenir hale dönüşümü ile ortak alanda bakımı yapılmalıdır ..

10-emek yoğun işlerden olan eskitilmiş taş fabrikaları balık işleme tesisleri ve bunların lojistiği için demiryolu yapılmalıdır

11-rüzgar enerjisi- bio gaz enerji ve buharı ile elektrik enerjinin üretimi teşvik edilmeli elektriğin kaçak kullanımının engellenmesi ne bu haliyle de önlenmelidir

Tüm bunlar sadece ekonomik,sosyal ticari tedbirler bölge Halkını Olduğu yerde insani yaşam şartlarının uygulanması içindir Suçla mücadele programına kimsenin gözyaşına bakılmaksızın Mücadele edilmelidir.Çatışma anındaki örgüt Üyelerinin öldürülmesi infaz olarak değerlendirilmemelidir.

Bunlar olmasa bile bizim ülkemizin bölünmesi söz konusu olamaz Bu takdirde siyasi ve hukuki tedbirler in uygulanması o da olmadığında askeri çözümle bu işin halli mümkündür.

 

(28/7/2015 de yazılmış bir makale)

Paylaş
Önceki İçerikFethi Sekin
Sonraki İçerikHipermarketler, Bizi Sevmez…
3C Hukuk Dergisi
AKTÜEL HUKUK DERGİSİ.. Yaşamın içinden, yaşamın üstünden,, görünen yüz-görünmeyen yüz, gerçekleri-zahiri gerçekleri önünüze sunmaktır..